Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutati Balti riikide omavahelist koostööd.

Eesti, Leedu ja Läti parlamendi Euroopa asjade komisjonide esimehed Rein Lang, Vytenis Povilas Andriukaitis ja Guntars Krasts kohtusid 19. märtsil 2004 Leedu Vabariigi Seimis.

Komisjonide esimehed olid üksmeelel, et väljakutsed, mida toob kaasa liitumine EL-iga nõuavad komisjonide regulaarset teabevahetust ja tegevuse koordineerimist. Komisjonide esimeeste arvates tuleks kohtumisi korraldada kaks korda aastas. Järgmine kohtumine toimub Tallinnas 2004. aasta septembris.

Arutades Balti riikide parlamentide vahelist koostööd pärast 1. maid 2004, leidsid komisjonide esimehed, et parlamentides välja arendatud EL-i koordineerimismudelid on väga sarnased. Mudelite kohaselt on Balti riikide seisukoha kujundamisel EL-i seadusandlike ettepanekute suhtes keskne osa parlamentidel.

Balti Assamblee tuleviku kohta arvasid komisjonide esimehed, et Balti riikide liitumisel EL-i ja NATO-ga tuleb Balti Assamblee struktuuri ja ülesandeid muuta. Balti Assamblee peaks püüdlema tõhusama töökorralduse ja madalamate kulude poole. Assambleesse peaksid kuuluma suuremate parlamendikomisjonide esimehed, diskussioonide sisu peaks puudutama Balti riikide uusi võimalusi ja väljakutseid, sealhulgas koostööd EL-is ja NATO-s.

Vaadeldes EL-is kehtestatud piiranguid EL-i tööturule pääsemisel, arvasid komisjonide esimehed, et kõik EL-i liikmesriigid peaksid laienemises nägema uute võimaluste avanemist. Tööjõu liikumise põhivabadust tuleks kasutada EL-i kasvu ja arengu tagamiseks, see peaks olema vahend, millega saavutatakse EL-i eesmärk muutuda maailma kõige konkurentsivõimelisemaks majanduspiirkonnaks. Komisjonide esimeeste arvates peavad EL-i tööjõuturud jääma paindlikeks ning suurendama Liidu konkurentsivõimet, selle asemel, et seda vähendada.

Komisjonide esimehed väljendasid oma üldist toetust Hollandi parlamendi ettepanekule luua kõigi Euroopa Liidu riikide parlamentide ühtne arvutisüsteem subsidiaarsusprintsiibist kinni pidamise kontrollimiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside