Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kohtus täna Eestis riigivisiidil viibiva Leedu Vabariigi presidendi Valdas Adamkuse ja teda saatva delegatsiooniga.

Kohtumisel kujunes üheks olulisemaks teemaks toetus Georgiale ja teistele nüüdseks demokraatia teele asunud endistele Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikidele. President Adamkus rõhutas, et Balti riigid peavad tundma oma vastutust ning seadma ühiseks eesmärgiks nimetatud riikide demokraatliku arengu jätkumise toetamise. Ene Ergma ja kohtumisel osalenud väliskomisjoni esimees Sven Mikser tutvustasid Leedu delegatsioonile Riigikogu poolt 23. aprillil vastu võetud avaldust „Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks“. Eesti-Leedu parlamendirühma aseesimees ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste informeeris külalisi Balti Assamblees päevakorral olevast samasisulisest deklaratsioonist. Ene Ergma märkis, et igasugune rahvusvaheline toetus Georgiale on ülioluline: mais toimuvad parlamendivalimised peavad olema vabad ja õiglased. Meie ühiseks konkreetseks panuseks nende õnnestumisse on kindlasti võimalikult paljude valimisvaatlejate saatmine Georgiasse.

Kõne all olid Läänemere piirkonna riikide energeetika ja loodushoiu alased küsimused,  Euroopa Liidu suhted Venemaaga, Läänemere arendamise strateegia ning maailma avalikkuse tähelepanelikumaks muutuv suhtumine kommunistlike režiimide kuritegudesse. Adamkus: „Balti riikidel on olemas lai kandepind – teadusuuringud, avalik arvamus, ühised euroopalikud väärtused – millele toetuda ning mida kasutada koostöös meie partneritega.“ Riigikogu esimees lisas omalt poolt, et Baltimaade ülesanne on hoida kommunismi kuritegude teema pidevalt päevakorras, et maailm hakkaks lõpuks uskuma, mõistma ja tunnistama, mis tegelikult toimus.

Puudutades uue Ignalina AEJ teemat ja teisi kavasid suurendada Balti riikide energia-alast sõltumatust, tutvustasid Leedu esindajad selles vallas viimasel ajal ettevõetud samme. Olulisena mainiti ka telekommunikatsiooni alase kootöö arendamist ja vajadust jõuda edasi plaanidega Balti riikide ajaloo vastastikku paremaks õpetamiseks koolides.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside