Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee 24. istungjärk jätkus täna plenaaristungiga, millel käsitleti gaasijuhtme rajamist Läänemere põhja ja selle võimalikke mõjusid Läänemere äärsetele riikidele. Ettekande teinud akadeemik Mihkel Veiderma analüüsis nimetud projekti mõju nii Läänemere äärsetele riikidele majandusele kui ka keskkonnaprobleemidele. Poola Sejmi väliskomisjoni esimees Pawel Zalewski käsitles gaasijuhtme rajamise poliitilisi aspekte. 

Pärast arutelusid parlamentaarse koostöö tuleviku üle Läänemere maade piirkonnas ning gaasijuhtme rajamist Läänemerre ja selle mõju Läänemere regiooni keskkonnale võttis Balti Assamblee vastu mitu dokumenti.

Resolutsioonis Läänemerre gaasijuhtme rajamise ohtude kohta taotletakse Läänemere unikaalsuse säilitamist, kaldariikide majanduskonna arvestamist ja mereala keskkonnahoiu kindlustamist. Resolutsioonis juhitakse tähelepanu, et samaaegselt merepõhja majanduslikuks või muuks tegevuseks kasutamise küsimuste lahendamisega on vaja nõuda ka Läänemere uputatud keemiarelvade kahjulike mõjude ja riskide vähendamist rahvusvahelises koostöös. Resolutsioonis pöördutakse Läänemere piirkonna riikide parlamentide, Balti Ministrite Nõukogu ja rahvusvaheliste organisatsioonide poole palvega osutada kujunenud olukorrale erilist tähelepanu ja võtta meetmed selleks, et Läänemere põhja kavandatud gaasijuhtme ehitamisel hinnataks kõiki keskkonnamõjusid vastavuses piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooniga, samuti Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

Balti Assamblee võttis vastu ka soovituse Euroopa Komisjonile Rail Baltica projekti elluviimise küsimuses. Arvestades Balti riikide ühinemist Euroopa Liiduga ning Rail Baltica projekti tähtsust regioonide lõimumisel Euroopa majanduspiirkonnaga ja tervitades Euroopa Komisjoni otsust teha ühtekuuluvusfondist rahastatav eeluuring, kutsus Balti Assamblee üles Euroopa Komisjoni tegema nimetatud uuringut võimalikult kiiresti. Soovituses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles leppima kokku raudtee asukoha ja tehnolahenduste variandid kõikides asjaomastes riikides. Projekti Euroopa koordinaatorit kutsutakse üles igati edendama seda protsessi kooskõlas üleeeuroopalise transpordivõrgu arendamise suuniseid parandava otsuse vastava artikliga.

Balti Assamblee võttis vastu ka pöördumise alkoholismi leviku ja liigtarvitamise ennetamise abinõude küsimuses.

BA määras kindlaks nii organisatsiooni tuleva aasta tegevuse prioriteedid kui ka BA ja Balti Ministrite Nõukogu tuleva aasta tegevuse prioriteedid.

BA 2006. a eesistujamaa on Leedu ja 25. istungjärk toimub järgmise aasta detsembris Vilniuses.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside