Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee võttis oma 33. istungjärgul Tallinnas vastu resolutsiooni, milles rõhutas Rail Balticu projekti tähtsust Eestile, Lätile ja Leedule, kutsus kolme riigi juhte suurendama riigikaitsele suunatud kulutusi ning tegi Euroopa Komisjonile pöördumise Balti riikide piimatootjate toetamiseks.

Resolutsioonis märgitakse, et integreerumine Euroopa Liidu ühisturuga on Balti riikide majanduse jaoks ülimalt oluline ning korralike maismaatranspordiühenduste puudumine teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ei lase Balti riikide inimestel ja ettevõtetel kasutada kõiki Euroopa Liidu pakutatavaid eeliseid ja seda eriti ühisturu osas.

„Rail Balticu projekt mitte ainult ei kõrvalda Balti riikide elanike ja kaupade vaba liikumise takistusi, vaid ühendab ka keskkonnasõbraliku transporditaristu abil Balti regiooni ja kolme Balti riigi pealinnad ülejäänud Euroopaga,“ seisab resolutsioonis.

Samuti kutsus assamblee oma resolutsioonis Eesti, Leedu ja Läti parlamenti ja valitsust ning Balti Ministrite Nõukogu üles suurendama SKT-st riigikaitseks eraldatud osa, tugevdama Balti riikide sõjalist koostööd ühiste võimekuste suurendamise ja võõrustajariigi toetuse tagamisega piirkonda paigutatud liitlasjõududele ning töötama välja strateegilise kommunikatsiooni võimekuse, mis aitaks kaitsta inforünnakute ja vaenuliku propaganda eest, ning hädaolukorras kasutatavad teabevahendid ja –kanalid.

Resolutsioon sisaldab ka üleskutseid kolme riigi suuremale koostööle energeetikas, tervishoius ja hariduses.

Balti Assamblee väljendas sügavat muret Eesti, Leedu ja Läti talunike eriti raske olukorra pärast, mis on tekkinud pärast Venemaa kehtestatud embargot Euroopa Liidu toiduainete sisseveole ning pöördus Euroopa Komisjoni poole palvega võtta viivitamatult vastu positiivne otsus maksta Eesti, Leedu ja Läti piimatootjatele otsest kompensatsioonitoetust, et hoida ära pöördumatuid tagajärgi Balti riikide piimandussektoris.

Balti Assamblee resolutsioon ja pöördumine Euroopa Komisjoni poole olid osa assamblee 33. istungjärgu lõppdokumendist. Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostööd edendav rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 8. novembril 1991. aastal Tallinnas.

Fotod ürituselt

Tagasiside