Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

18.–24. septembril 2007 viibis Balti riikides ametlikul külaskäigul Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) president René van der Linden, et arutada Euroopa Nõukogu osa inimõiguste ja demokraatiaga seotud ühiste väärtuste edendamisel ning kultuuri ja religiooni dialoogis, ja ka teisi küsimusi. Visiidi ajal kritiseeris René van der Linden Lätit ja Eestit selle eest, nagu esineks neis venekeelse elanikkonna diskrimineerimist ja kutsus üles pühendama rohkem tähelepanu suhetele Vene Föderatsiooniga.

 

Balti Assamblee Presiidium, 

hinnates kõrgelt ENPA tähtsust liikmesmaade ühtsuse edendamisel, ühiste poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide teostamisel ning samuti tema panust rahu, stabiilsuse ja progressi edendamisse kogu Euroopas, 

rõhutades, et Eesti, Leedu ja Läti jaoks on osalemine Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees äärmiselt tähtis, 

kinnitades, et Balti riigid kui ENPA aktiivsed liikmed jätkavad oma panuse andmist rahu, stabiilsuse ja progressi tagamisse kogu Euroopas, toetudes meie ühistele väärtustele, 

väljendab üldist arvamust, et Eesti, Läti ja Leedu rakendavad ENPA normidele ja põhimõtetele vastavat lõimumispoliitikat; 

rõhutab, et René van der Lindeni väited, mis ta esitas ametliku visiidi ajal Balti riikidesse, on vastuolus ENPA ametliku seisukohaga; 

juhib tähelepanu sellele, et niisugused ekslikud avaldused tekitavad nördimust ja muret nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil; 

kutsub üles ENPA kõrgetasemelisi poliitilisi ametiisikuid mitte levitama valeinformatsiooni ning järgima ENPA ametlikke otsuseid ja seisukohti. 

Oslo, 30. oktoober 2007

Tagasiside