Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus 5. Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu konverentsi lõppistung.

Balti Assamblee võttis täna Pärnus Strandi konverentsikeskuses toimunud koosolekul vastu üleskutse Vene Föderatsiooni Riigiduumale ja Föderatsiooninõukogule. Üleskutses on kirjas, et pidades silmas lähenevat Euroopas Teise Maailmasõja lõpu 60. aastapäeva ja võttes arvesse tõsiasja, et sõja lõpp ei toonud vabadust kõigile Euroopa maadele, kaasa arvatud Balti riikidele, kutsub Balti Assamblee üles Vene Föderatsiooni parlamendiliikmeid tunnistama Balti riikide okupeerimist Molotov-Ribbentropi pakti tagajärjel, mõistma hukka ebaõiglust ja kannatusi ning võtma meetmeid korvamaks Eesti, Läti ja Leedu rahvale Nõukogude Liidu poolt peale surutud totalitaarse kommunistliku režiimi tekitatud kahju.

Samuti otsustas Balti Assamblee lähetada kirja USA presidendile George W. Bushile Balti riikide okupeerimist puudutavas küsimuses.

5. Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu ühisistungi lõppistungil võeti vastu kommunikee, milles määrati kindlaks edasise koostöö prioriteedid. Parlamentidevaheline koostöö kavatsetakse muuta paindlikumaks, tõsta tahetakse konkreetsete projektide osatähtsust ning nende elluviimise tulemuslikkust. Vastavalt kommünikeele peab Baltimere regioonis tugevnema koostöö hariduse ja teadustöö vallas, samuti Läänemere keskkonnaalase kaitse küsimustes. Ette on nähtud koostöö arendamine Balti- ja Põhjamaade tööjõuturu reguleerimisel, võitluses korruptsiooniga ning alkoholialases poliitikas Balti- ja Põhjamaades.

5. Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu ühisistungist Pärnus võtsid osa enam kui sada nimetatud riikide ja Läänemere regioonis tegutsevate organisatsioonide esindajat.

Sel aastal on Eesti Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu eesistujamaa. Eesti delegatsiooni kuulub 16 Riigikogu liiget, seda juhib Andres Taimla. Järgmine Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu koosolek toimub käesoleva aasta novmebrikuus Tallinnas.

Täiendav info Balti Assamblee tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta asub aadressil: http://www.baltasam.org/others/news_2_1.htm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside