Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis toimunud Balti Assamblee 30. istungjärgul ja 17. Balti Nõukogu istungil võeti vastu ühisdokumendid. 

BA president Laine Randjärv tutvustas lõppdokumente. BA resolutsioon sisaldab assamblee soovitusi seoses ühtse põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitikaga, majanduskoostöö ja ühiste taristuprojektide ning samuti kestliku energiaturu vallas. Dokumendis rõhutatakse, et Balti riikide parlamendid ja valitsused peaksid jätkuvalt pöörama erilist tähelepanu finantsstabiilsusele, energiajulgeolekule, majanduse stabiliseerimisele ja sotsiaalsele turvalisusele, seades keskpikale ja pikaajalisele kestlikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule konkreetsed eesmärgid.
 
Avaldus BA 20. aastapäeva ja tulevase koostöö kohta sisaldab seisukohti balti koostöö kohta. Selles on esitatud visioon BA lähematest ja kaugematest eesmärkidest. Avalduses kinnitatakse, et ühiselt hinnatakse kõrgelt tehtud pingutusi, mis tehtud möödunud kahekümne aasta jooksul ja kirjeldatakse koostöö tulevikusuundi. Seoses struktuurimuudatustega kinnitati põhikirja muudatused. Loodi järgmised kuus komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon; haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon; õigus- ja julgeoleku komisjon; heaolukomisjon; eelarve ja kontrolli komisjon.
 
Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu ühisavaldus kajastab kolme riigi seisukohti.Dokumendis hinnatakse positiivselt Balti riikide partnerluses välja kujunenud traditsioone ja saavutatud edusamme. Märgitakse, et riigid peavad mitmel tasandil korrapärast ja aktiivset poliitilist dialoogi. Balti riikide huvides on majandusliku koostöö ja kontaktide süvendamine, et luua majanduslikult lõimunud piirkond.
 
BA 30. istungjärgu lõppdokumendis määratletakse prioriteedid järgmiseks aastaks, mil on Leedu eesistumine. Need on Põhjamaade ja Balti riikide finantsturgude integreerituse ja stabiilsuse suurendamine, uuendusliku ja konkurentsivõimelise majanduse arendamine Balti riikides, sisejulgeoleku suurendamine, Balti- ja Põhjamaade idee: piirkonna kultuuriline lõimumine. Samuti määrati BA ja BN tuleva aasta koostöö prioriteedid: ühismeetmed ja -projektid majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks, ühise digitaalturu loomine ja Balti energiaturu arendamine. BA komisjonide tööaruanded avaldatakse ka BA veebilehel: http://www.baltasam.org
 
Assamblee presidendiks valiti Leedu delegatsiooni esimees Paulius Saudargas ning aseesimeesteks Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Läti delegatsiooni esimees Raimonds Vējonis.
 
BA tööst võtsid osa ja esinesid ettekannetega mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad: Põhjamaade Nõukogu president Bertel Haarder, Beneluxi parlamendi asepresident Bart Tommelein, GUAMI PA Moldova delegatsiooni juht Anatolie Dimitriu ja Serbia rahvusassamblee aseesimees, Kagu-Euroopa Koostööprotsessi esindaja Nikola Novakovic.
 
Otsustati, et BA 31. istungjärk toimub järgmise aasta 8.- 9. novembril Leedus, Vilniuses.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside