Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Viljandis Balti Assamblee presiidiumi istung, kus BA presidendi ja Eesti delegatsiooni juhi Laine Randjärve ettepanekul arutati BA uuendamist. Koos Läti ja Leedu delegatsioonide juhtidega arutati muudatuste vajadust ning otsustati üksmeelselt teha muudatusi BA põhikirja, et rahvusdelegatsioonide moodustamise uus printsiip seoks delegatsioonide liikmelisuse nüüd parlamendikomisjonide liikmelisusega. Sellest uuest põhimõttest lähtuvalt vaadatakse läbi delegatsioonide koosseis ja vajadusel viiakse sisse muudatused.

Randjärv tegi ka rea ettepanekuid komisjonide töövaldkondade laiendamise osas ja pidas samuti vajalikuks muuta mõnede komisjonide nimetusi. Lepiti kokku, et endine õiguskomisjon hakkab nüüdsest tegelema sisejulgeoleku küsimustega, kaasa arvatud migratsioon, organiseeritud kuritegevus ja salakaubavedu. Energiaküsimustega tegelemine liideti majanduskomisjoni kompetentsi, mis samuti hakkab senisest enam tegelema innovaatika valdkonnaga. Keskkonnakomisjoni töövaldkond hõlmab nüüdsest enam põllumajandus- ja metsanduspoliitikat.
 
Presiidium arutas ka 2012. aasta prioriteete ning otsustas juhtida Balti Ministrite Nõukogu tähelepanu sellele, et tuleval aastal peaks enam keskenduma kõiki Balti riike hõlmavate, regionaalse tähtsusega projektidega tegelemisele, millega kaasneks ühisrahastamise taotlemine ELi struktuurifondidest. „BA ülesanne on ühiste ideede ja eesmärkide abil võimalikult ratsionaalselt leida võimalusi Euroopa struktuurifondide kasutamiseks Eesti, Läti ja Leedu ühistes huvides, olgu siis tegemist kas ühise inforuumi loomisega või innovaatiliste projektide elluviimisega,“ ütles Randjärv.
 
Arutati ka BA 20. aastapäeva tähistamise ning BA 30. istungjärgu ja 17. Balti Nõukoguga seotud ürituste korraldamist Tallinnas 24.-25. novembril.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside