Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Gruusias Batumis toimub 26. – 28. juunini GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova) Parlamentaarse Assamblee korraldatud rahvusvaheline parlamentaarne teemaseminar „GUAM ja Baltimaad – partnerid regiooni turvaliseks ja edukaks arenguks“. Eestit esindavad seminaril Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja delegatsiooni liige, BA majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester. Kolm päeva kestval seminaril tulevad põhiteemadena arutusele koostöö organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning energiaküsimused.

BA presiidiumi liige ja Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must esines seminaril täna sõnavõtuga sisejulgeoleku tähtsusest ja tagamisest. Must: „Oluline on ennetav tegevus ja infovahetus, et saaks koostöös lahendada sisejulgeoleku kompleksseid väljakutseid nagu illegaalne migratsioon, inimkaubandus, küberkuritegevus, salakaubavedu, rahapesu.“ Musta sõnul peab organiseeritud kuritegevusega võitlemine toimuma mitte ainult siseriiklikul vaid ka regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil. Musta väitel aitab kogemuste vahetamine avastada nõrku kohti majanduselus ja võimalikke auke seadusandluses.

Seminaril on kavas käsitleda ka Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni, majanduskoostööd ning turismi arengut puudutavaid küsimusi. Rahvusvahelisest seminarist võtavad osa ka Beneluxi Parlamendi, Põhjamaade Nõukogu, Visegradi riikide, aga ka Türgi esindajad.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside