Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus oma 33. istungjärgule kogunev Balti Assamblee hakkab homme lahkama Balti regiooni kaitse ja julgeolekuküsimusi, piirkonna transpordi ja taristu arendamist ning digitaalsete allkirjade kasutamist regioonis.

„Tänasel päeval on Euroopas esiplaanil julgeoleku teema. On väga oluline, et Balti riigid kooskõlastaksid julgeoleku küsimustes oma seisukohti, toetaksid üksteist ja hoiaksid kokku,“ ütles Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv. „Samuti on tähtis, et kolme riigi esindajad saavutaksid vettpidava strateegilise kokkuleppe Rail Balticu projekti elluviimise osas. Nii energeetika valdkond kui transpordiühenduste temaatika haakuvad otseselt ka julgeolekuküsimustega.”

Istungjärk algab homme kell 10 ning selle alguses autasustatakse kolme Balti riigi õpilasi, kes osutusid võitjateks Balti keti 25. aastapäevale pühendatud esseekonkursil. Assamblee istungjärgu ajal kohtuvad omavahel ka kolme Balti riigi parlamentide esimehed, et arutada julgeolekukeskkonda regioonis, Rail Balticu rajamist ja Läti Euroopa Liidu eesistumise parlamendikava.

Samuti koguneb homme Balti Nõukogu, mis on Eesti, Läti ja Leedu valitsuste ja parlamentide omavahelise koostöö organ. Balti Nõukogu võtab vastu ühisavalduse.

Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostööd edendav rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 8. novembril 1991. aastal Tallinnas.

Täpsema info Balti Assamblee 33. istungjärgu ja 20. Balti Nõukogu ajakavast ning esinejatest leiab siit.

NB! Pressikonverentsid:

Kell 12–12.15 – Balti riikide spiikrite pressikohtumine Riigikogu Valges saalis. Intervjuude saamiseks palume registreeruda press@riigikogu.ee 23. oktoobriks kell 15.

Kell 12.15–12.45 – Balti Assamblee ja Balti Nõukogu pressikonverents Riigikogu Valges saalis, kus küsimustele vastavad Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv, välisminister Urmas Paet, Leedu asevälisminister Neris Germanas ja Läti kultuuriminister Dace Melbārde (sünkroontõlge). Osalemisest palume teada anda press@riigikogu.ee 23. oktoobriks kell 15

 

Tagasiside