Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reedel, 26.märtsil toimus Riias Balti Assamblee (BA) majanduskomisjoni algatatud ümarlaud, kus kolme Balti riigi parlamendisaadikud arutasid ühiste võimalike meetmete üle, stabiliseerimaks majandust ja edendamaks konkurentsivõimet. Sõnavõtjad, kes nentisid ettevõtluskeskkonna järkjärgulist paranemist, kutsusid üles looma rohkem ühisprojekte.

Olulise arutelu põhjustas Eesti kavandatav liitumine eurotsooniga 2011. aasta jaanuaris. Kuigi enamus oli meelestatud positiivselt ja Eestile avaldati tunnustust edusammude eest, mis tõmbavad tähelepanu ka kogu regioonile ning BA presiidium tegi eraldi avalduse, milles väljendati igati toetust, kostus ka arvamusi, et regiooni kui terviku arengule ei tule selline samm kindlasti kasuks. Riigikogu liige Peep Aru selgitas oma sõnavõtus, et euro juurutamine pole Eestis eesmärgiks omaette vaid vajalik samm majanduslike eesmärkide saavutamiseks.
 
USA suursaadik Lätis Judith Garber tõi esile, et Balti riigid ei peaks end pidama väikesteks tähtsusetuteks riikideks, vaid julgelt vaatama tulevikku, kuna nad on ikkagi Euroopa Liidu liikmed. See aga tähendab võimalikele investoritele kindlat turvalisust ja ettemääratust. Enam tuleks rakendada struktuurireforme, võidelda varimajandusega ning pöörata tähelepanu kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu väljaõpetamisele.
 
Ekspertidena esindasid Eestit Raivo Tamkivi Tallinna Tehnoloogiapargist, Tartu Ülikooli majandusteadlane Viktor Trasberg ja Eesti Panga analüütik Martin Lindpere.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside