Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon tsustas oma tänasel istungil saata täiskokku esimesele lugemisele valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse eelnõu (484 SE) ja korruptsioonivastane seaduse eelnõu (494 SE), mis mõlemad on täiskogus 10. juunil. Muudatusettepanekuid neile eelnõudele oodatakse 27. augustiks.

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde põhjendas pikka muudatusettepanekute tähtaega asjaoluga, et seaduses on veel mitmeid vasturääkivusi ja puudub ka rakendusseaduse eelnõu, mis reguleerib ülemminekut tänastelt töösuhetelt uutele.

„Uus avaliku teenistuse seadus küll kärbib ametnike hüvesid, kuid teiselt poolt peab säilima ka riigiametite jätkusuutlikkus, et sinna sooviksid kandideerida parimad asjatundjad. Vastuoluline on ka ametnike koolitust puudutav regulatsioon. Nii näiteks ei tohiks ametnik peale kolmekuulist koolitust, mida eelnõu tõlgendab ressursimahuka kulutusena, lahkuda oma ametist enne kolme aasta möödumist. See on ebaproportsionaalne. Kindlasti tuleks uus seadus vastu võtta koos rakendusseadusega, mida aga praegu veel ei ole,“ ütles Linde.

Avaliku teenistuse seaduse eelnõu (484) loob algataja kinnitusel selguse avaliku teenistuse õiguslikku süsteemi, ühtlustab töölepingu seaduse ja avaliku teenistuse seaduse regulatsiooni, kitsendab ametnike ringi ning muudab ametniku mõistet.

Justiitsministri Rein Langi sõnul, kes osales tänasel istungil, toob see kaasa osade tänaste ametnike, kelle ülesanded on pigem abistavat laadi, ülemineku töölepinguga reguleeritud suhetele. Ametnikuna käsitleb eelnõu ta sõnul isikut, kes teostab otseselt avalikku võimu.

Eelnõuga reformitakse ka ametnike hüvitiste süsteemi ja kaotatakse automaatsed lisatasud, mis tulenevad akadeemilise kraadi omamise, võõrkeelteoskuse ja teenistusaastate eest, samuti ei maksta edaspidi puhkusetoetust.

Lisaks näeb eelnõu ette võrdse ligipääsu ametniku ametikohtadele, kuna eelnõuga kehtestatakse avalike konkursside kohustuslikkus ja loobutakse senisest karjäärisüsteemist. Sellega soovitakse parandada ametnikkonna kvalifikatsiooni ja tagada olukord, kus ametikohtadele nimetatakse sellised isikud, kelle isiksuseomadused ja ametioskused võimaldavad tal ametikoha ülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

Korruptsioonivastane seaduse eelnõu (494 SE) eesmärk on suurendada riigihalduse läbipaistvust ja ennetada kõrgemate ametnike korruptsiooni. Uue seadusega lihtsustatakse oluliselt majanduslike huvide deklareerimist ja tõhustatakse nende üle avalikkuse poolt teostatavat järelevalvet. Huvide deklaratsioonide registri ning deklarantide ringi täpsustamisega vähenevad asutuste halduskulud.

Esimesele lugemisele jõuab ka Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), mis on täiskogus 3. juunil.  Eelnõu sätestab, et avaliku teenistuse arendamise valdkond kuulub rahandusministeeriumi valitsemisalasse ja riigikantselei vastavad ülesanded antakse üle rahandusministeeriumile. Eelnõu tuleneb uue avaliku teenistuse seaduse eelnõust ja valmistab ette selle rakendamist.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside