Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Dublinis lõppenud EL parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) 49. plenaaristungil osalesid Riigikogu EL asjade komisjoni delegatsiooni liikmed. Kohtumistel arutati EL tulevikuarenguid, arenguabi ja EL laienemisega seotud küsimusi. Ühe olulisema teemana käsitleti ka noorte tööpuudust. 

EL asjade komisjoni esimees Arto Aas tervitas oma sõnavõtus Euroopa noortegarantii loomist, milles on ette nähtud 6 miljardit eurot noorte tööturumeetmete jaoks. Samal ajal rõhutas Aas, et tööpuudusega võitlemiseks tuleb eelkõige reformida haridussüsteemi ja suurendada tööturu paindlikkust. 

“Tööpuuduse kõrval eksisteerib meil ka kvalifitseeritud tööjõu puudus, mis on märk sellest, et kutse- ja kõrgharidussüsteem ei vasta täielikult majanduskeskkonna vajadustele,” toonitas Aas. “Kaasaegne haridussüsteem ja rahvusvahelistele nõudmistele vastavad teadmised on kahtlemata efektiivsem vahend tööpuudusega võitlemiseks kui sotsiaaltoetused.” 

Tema sõnul tuleb arendada samuti ettevõtluskeskkonda, muutes äritegevusega alustamine ja töökohtade loomine lihtsamaks. Atraktiivsed ja tasuvad töökohad sünnivad eelkõige erasektoris, mistõttu on ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kriitilise tähtsusega, märkis Aas. 

Ta avaldas ka arvamust, et kõige olulisemad hariduse ja tööturu struktuursed reformid tuleb läbi viia liikmesriikide enda parlamentides, mitte oodata valmis lahendusi Brüsselist. 

Delegatsiooni koosseisus osalesid plenaaristungil veel Marianne Mikko, Urve Tiidus, Yana Toom ja Liisa Pakosta. Tegemist oli ühe viimase üritusega Iirimaa EL eesistumise ajal. Alates juulist võtab ohjad üle Leedu. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside