Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil andis Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi direktor Signe Ratso ülevaate EL-i kaubandusläbirääkimistest. Tähtsaimaks võib pidada hetkel EL-i ja USA vabakaubandusläbirääkimisi, mis algasid 2013. aasta juulis. Tänaseks on toimunud kolm läbirääkimiste vooru ning protsess jätkub intensiivselt, selgitas Ratso.

„Eesti ettevõtjad ja tarbijad võidavad oluliselt EL-i vabakaubanduslepingust USA-ga. Just väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks muudab tollide ja piirangute kadumine äritegevuse lihtsamaks, mis toob omakorda kaasa uusi investeeringuid ja töökohti,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas. Ta toonitas, et kaubanduse liberaliseerimine loob täiendavat majanduskasvu, ilma riiklikke kulutusi tegemata. Veelgi enam, see võib kaasa tuua mitme kauba ja teenuse hinna odavnemise, nagu näiteks energia.

EL ja USA moodustavad maailma suurima ja integreerituma turu, andes 50% maailma SKP-st ja 1/3 maailmakaubandusest. Igapäevaselt vahetatakse kaupu ja teenuseid 1,8 miljardit euro ulatuses ja aastas 723 miljardi euro eest. Ratso hinnangul oleks EL-i ja USA vabakaubanduslepingul majandusele oluline mõju: EL-i SKP aastane täiendav kasv oleks 0,5% ulatuses 2027. aastaks ja EL-i ekspordi kasv USA-sse kasvaks 28%. Suurima kasvuga ekspordisektorid on prognoositavalt autotööstus, metallitooted, toiduained, keemiatooted ja muud tööstustooted. Läbirääkimised käivad parema turulepääsu, regulatsioonide ja mittetariifsete piirangute, intellektuaalse omandi kaitse, kaubanduse lihtsustamise jms osas.

Ratso sõnul on Euroopa Komisjon vabakaubandusläbirääkimistel Kanadaga jõudnud lõppfaasi. 2013. aasta oktoobris saavutati poliitiline kokkulepe olulisemate põhimõtete ja valdkondade osas. Ratso pidas lepingus oluliseks avalike hangete turulepääsu provintside tasandil. Samuti käsitleb leping tööstus- ja põllumajandustariifide ning teenuste turu liberaliseerimist ja intellektuaalse omandi kaitset.

Euroopa Komisjon peab vabakaubandusläbirääkimisi muuhulgas ka Jaapani, India, Singapuri, Malaisia, Tai ja Vietnamiga. Läbirääkimised on lõpetatud Moldova ja Gruusiaga. Ukrainaga parafeeriti leping 2012. aastal.

Vabakaubanduslepingutega kaotatakse või vähendatakse tollitariife ja mittetariifseid barjääre, riigid saavad parema ligipääsu teenuste turule, energia- ja tooraineturule ning on võimalus osaleda avalike hangete pakkumistes. Samuti on vabakaubanduslepingutega parem kaitse intellektuaalsele omandile ja investeeringutele ning kehtivad kaubandust lihtsustavad reeglid.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside