Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni eilsel (6.12) kohtumisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhtkonnaga rõhutas majanduskomisjoni esimees Arto Aas, et EAS peab keskenduma kõrget lisandväärtust loova ja eksportiva majanduse arendamisele.

„EASi toetustel on olnud suurepärane mõju ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmisele. Uuringud tõetavad, et aastatel 2005-2009 tõusis toetatud ettevõtete ekspordimüügitulu üle 70%. Ainuüksi 2011. aastal oli EASi eelarve 200 miljonit eurot, mis suunati otseselt Eesti majanduse arendamisse,“ märkis Aas.
 
„Arvestades, et valdav enamus Eesti firmadest on mikroettevõtted, kus kuni üheksa töötajat, peitub nende ettevõtete ekspordioskuste tõstmises tohutu kasvupotentsiaal, mis toetab nii majandusarengut kui tööhõivet. Tihti ei vaja sellised mikroettevõtted isegi niivõrd rahalist tuge, kuivõrd praktilist nõustamist ja mentorlust kogemustega ettevõtjate poolt, ja just sellist koolitust ja ärivõrgustiku teenust saabki EAS pakkuda,“ kinnitas Aas.
 
Nii parlamendi majanduskomisjoni liikmed kui EASi juhtkond leidsid, et kasvuettevõtete toetamiseks tuleb lihtsustuda rahastamistaotluste käsitlemise bürokraatiat. „EASi senine edukus väärtuslike projektide toetamisel tõestab, et nad väärivad rohkem iseseisvat otsustusõigust ja paindlikkust valikute tegemisel,“ ütles Aas.
Aas märkis, et 2014. aastal avaneb koos Euroopa Liidu finantsraamistikuga ka EASi uus tegevusprogramm ja rahastamine. „Uue perioodi strateegiliste eesmärkide seadmine algab juba 2012. aastal, mil tuleb paika panna Eesti riigi ja ettevõtjate prioriteedid ettevõtluse arendamisel. EASi mõju ettevõtluskeskkonna arendamisel on Eesti riigi jaoks olulise tähendusega ja väljendub majanduskasvus, maksulaekumistes ning uutes töökohtades,“ lausus Aas.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside