Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon otsustas täna peale põhjalikku arutelu saata valitsuse algatatud Eesti arengufondi seaduse eelnõu (946 SE) 20. septembril esimesele lugemisele täiskogusse. Eelnõu jõuab täiskogusse majanduskomisjoni ja algataja poolt muudetud kujul.
 
Peamine aruelu majanduskomisjonis keskendus arengufondi juriidilisele vormile, juhtimisele ja rahastamisele.
 
Eelnõu kohaselt on arengufond oma staatuselt  avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis aitavad majandust kaasajastada, tagada ekspordi kasvu ning luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Arengufond toetab innovatsiooniteadlikkuse tõusu, uuenduslike äriideede esilekerkimist ning ettevõtlikkuse kasvu ühiskonnas tervikuna.
 
Arengufondi nõukogusse hakkavad eelnõu järgi kuuluma seitse liiget, täpsemalt rahandusminister, majandus- ja kommunikatsiooniminister, haridus- ja teadusminister, üks ülikooli rektor (vastavalt ülikoolide rektoreid ühendava organisatsiooni ettepanekule), ning kolm liiget, kelle esitab Riigikogu.
 
Oma tegevusest annab arengufond aru Riigikogule, esitades igal aastal ülevaate oma majandusaasta ja eesmärkide saavutamise kohta.
 
Arengufondi vara moodustub riigieelarvelistest eraldistest, riigi poolt sihtotstarbeliselt üleantavast varast, arengufondi investeerimistegevusest jm vahenditest.
 
Arengufondi finantseerimiseks moodustatakse sihtotstarbeline investeerimiskapital,  milleks antakse arengufondile tema asutamisel üle vähemalt 3-protsendilisele osalusele vastav kogus riigile kuuluvaid ASi Eesti Telekomi aktsiaid (hetkel orienteeruvalt 500 miljonit krooni väärtuses). Arengufond võib kasutada investeerimistegevuseks nii aktsiatelt saavaid dividende kui ka aktsiate müügist saadavaid vahendeid.
 
Alates 2007. aastast eraldatakse arengufondile oma tegevuskulude katteks viie järgneva aasta jooksul, sh arenguseire kulude katteks, riigieelarvelise eraldisena 20 miljonit krooni aastas.
 
Riigikogu menetluses on praegu ka Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti arengufondi seaduse eelnõu (861 SE). Majanduskomisjoni esimehe Mart Opmanni ettepanekul hakkab komisjon kaaluma eelnõude võimalikku ühendamist.  
 
Valitsuse esitatud eelnõu on kavas jõustada 2006. aasta 1. detsembril.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside