Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson andis Riigikogule üle Riigikogu avalduse eelnõu, milles väljendatakse muret Georgia ja Venemaa suhetes kujunenud olukorra pärast. Eelnõule on alla kirjutanud 59 Riigikogu liiget. Eelnõu tekst on järgmine:

RIIGIKOGU AVALDUS SEOSES OLUKORRAGA GEORGIA JA VENEMAA SUHETES.

Riigikogu väljendab muret Georgia ja Venemaa suhete olukorra pärast.

Viimastel nädalatel on Vene Föderatsioon põhjendamatult rakendanud ulatuslikku majanduslikku ja sotsiaalset blokaadi Georgia riigi ja tema kodanike vastu:

– peatatud on viisade andmine;

– katkestatud on transport ja postiside kahe riigi vahel;

– jätkuvalt blokeeritakse Georgias toodetud kaupu;

– Georgia kodanikke kiusatakse Venemaal taga, muu hulgas on repressioonid suunatud Georgia kodanike laste vastu;

– Vene riigivõimu erinevad tasandid ja meedia õhutavad Georgia vastaseid meeleolusid;

– Vene Föderatsiooni kõrged ametiisikud on korduvalt halvustanud Georgia riiki ning seadnud kahtluse alla sealse riigivõimu legitiimsuse.

Riigikogu on seisukohal, et sellised Venemaa sammud on teravas vastuolus rahvusvahelise suhtluse põhimõtetega. Võõrvägede jätkuv kohalolek Georgia territooriumil pärsib riigi arengut ega soodusta külmutatud konfliktide lahendamist.

Riigikogu seisab demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste eest nii Georgias kui ka Venemaal ning mõistab hukka igasugused võõraviha ja rassismi ilmingud.

Riigikogu mõistab hukka Vene Föderatsiooni võimude sanktsioonid Georgia ja tema kodanike suhtes ning kutsub Venemaad üles lõpetama Georgia-vastaseid sanktsioone ning taastama normaalset diplomaatilist suhtlemist.

Riigikogu toetab Georgia valitud teed demokraatiale ja vabadusele, tema püüdlusi NATO ja Euroopa Liidu suunal ning tunnustab sel teel saavutatud edusamme.

Riigikogu kutsub Georgiat üles mitte alluma provokatsioonidele ja vältima samme, mida võiks tõlgendada provokatiivsetena.

Riigikogu kutsub Euroopa Liidu liikmesriikide parlamente, Euroopa Parlamenti, Euroopa Nõukogu Parlamentaarset Assambleed, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarset Assambleed ning teisi rahvusvahelisi parlamentaarseid organisatsioone pöörama viivitamatult tähelepanu Georgia ja Venemaa suhete kriitilisele olukorrale.

Riigikogu kutsub Vabariigi Valitsust ja kodanikeühendusi tegema kõik endast oleneva Georgia riigi ja kodanike abistamiseks blokaadist tulenevate tagajärgede ületamisel ning Georgia noore demokraatia tugevdamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside