Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga kohtunud peaministri Andrus Ansipi kinnitusel kujunevad Lahtis toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul ülemkogul peamisteks teemadeks energeetikaalane koostöö, Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika ja tõenäoliselt ka illegaalne immigratsioon.

Õhtusöögil kohtuvad Euroopa Liidu riigipead ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kus kokku lepitud teemaks on strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, sealhulgas energeetikaküsimustes. Ansipi hinnangul võib kõne alla tulla ka Vene ajakirjaniku Anna Politkovskaja mõrv, kuna tegemist on ülimalt laia tähelepanu pälvinud sündmusega.

Eesti huvi on Ansipi sõnul tõstatada ka Gruusia teema, juhul kui piiratud ajakava ja kohtumise formaat seda võimaldavad.

Energiapoliitikas ei ole Eesti seisukohad Ansipi kinnitusel muutunud. Eesti peab energiavaldkonnas jätkuvalt kõige olulisemaks energiakriiside vältimist. Riskide vähendamiseks tuleks Eesti koos teiste Balti riikidega integreerida Euroopa Liidu ühtsesse energiasüsteemi. Eestit teeb murelikuks Ansipi sõnul Venemaa soov kasutada energeetikat poliitilise survevahendina. Ka näeks Eesti ta sõnul meelsasti, et Venemaa ühineks Euroopa energiahartaga ja liberaliseeriks oma energiamajandust, võimaldades kasutada oma gaasitrasse odava gaasi importimiseks Kesk-Aasiast Euroopasse ega kehtestaks erinevatele riikidele erinevad gaasi hindu vastavalt poliitilistele eesmärkidele.

Innovatsioonipoliitika keskseks teemaks kujuneb Ansipi hinnangul Euroopa Tehnoloogiainstituudi rajamine, mille asutamisel pooldab Eesti turuvajadustele orienteeritud ning võrgustikel põhinevat struktuuri, mis oleks paindlik ja läbipaistev ning kasutaks maksimaalselt olemasolevate teadusasutuste potentsiaali.

Ansipi sõnul räägitakse praegu Euroopa ülikoolide võrgustikule baseeruvast tehnoloogiainstituudist, kuid esialgu pole selge, missugused ülikoolid hakkavad sinna kuuluma ja kas nende hulgas on ka mõni Eesti ülikool. Eesti ei toeta Ansipi kinnitusel seda, kui Euroopa Tehnoloogiainstituudi rahastamine hakkaks toimuma juba olemasolevate või juba otsustatud instrumentide arvelt.

Migratsiooniküsimustes toetab Eesti Ansipi sõnul solidaarset lähenemist, kus ühtegi riiki ei jäeta tema probleemidega üksi, ning on selles küsimuses ühel meelel Hispaania, Malta jt riikidega, mis on nende probleemidega praegu silmitsi.

Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid kohtuvad Soomes Lahtis 20. oktoobril. Kohtumiste eestkõneleja on Soome peaminister Matti Vanhanen.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside