Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sel nädalal viibib Venemaal ja Georgias viieliikmeline ENPA monitooringukomitee delegatsioon, et anda hinnang Vene-Georgia sõja järgsele olukorrale. Delegatsiooni juhib ENPA monitooringukomitee esimees, Riigikogu liige Andres Herkel, lisaks temale osalevad Venemaa raportöörid Andreas Gross (Šveits) ja Theodora Bakoyannis (Kreeka) ning Georgia raportöörid Michael Jensen (Taani) ja Boris Čilevics (Läti).

Esialgse kava kohaselt pidi delegatsioon sõitma ka Lõuna-Osseetiasse, kuid eelmise nädala lõpus teatas sealne de facto parlament, et ei soovi ENPA delegatsiooni Tshinvalis näha. Andres Herkeli sõnul toodi formaalseks ettekäändeks see, et visiidi tagajärjel tehtavad järeldused võivad rikkuda Lõuna-Osseetia imidžit, sest ENPA ei vaatle Lõuna-Osseetiat mitte konflikti iseseisva osapoolena, vaid käsitleb seda Georgia territooriumina. „Aga seda oleme me kogu aeg teinud ja see järeldus ei sõltu sellest, kas me saame Tshinvalis käia või mitte,“ ütles Herkel. „Pigem jätab selline äraütlemine meid ilma vahetust informatsioonist ja me pikendame sellevõrra oma viibimist Georgias. Georgia vaatepunkti me saame, aga Lõuna-Osseetia lülitab end inforingist välja, mis on kahetsusväärne ja rikub tõesti nende imidžit. Ma ei hakka praegu spekuleerima selle üle, kas selline otsus oli iseseisev või konsulteeriti eelnevalt Moskvaga, küllap settivad need muljed visiidi käigus“ lisas ta.

„Praegu ei ole selget vastust Abhaasialt, kuhu kavatsesime sõita nädala teisel poolel. Küll aga on areng selline, et nii Lõuna-Osseetiat kui ka Abhaasiat Georgiast lahutav administratiivjoon on järjest suletum ja seda valvavad Vene üksused. Ka rahvusvahelistele vaatlejatele on järjest enam „ei“ öeldud, seega võin koju jõuda plaanitust varem, sest kindlad kohtumised on ainult esmaspäeval Moskvas ning teisipäeval ja kolmapäeval Thbilisis ja Kutaisis,“ arutles Herkel.

2008. aasta augustis aset leidnud sõja järel võttis ENPA vastu mitu resolutsiooni, kus kutsus osapooli üles astuma samme olukorra normaliseerimiseks. Sellest tulenevalt on vaja anda hinnang reale varasemates resolutsioonides tõstatatud küsimustele. „Me saame eristada umbes neli suuremat probleemiringi. Need on esiteks Lõuna-Osseetia ja Abhaasia staatuse küsimus (Assamblee on kutsunud Venemaad ühepoolset tunnustust tagasi võtma); teiseks ligipääs, s.h. rahvusvaheliste vaatlejate ja humanitaarabi ligipääs Lõuna-Osseetiale ja Abhaasiale; kolmandaks põgenike tagasipöördumise võimaldamine ja muud humanitaarküsimused ning neljandaks sõjakuritegude uurimise seis,“ ütles Herkel, kelle väitel pannakse kogutud infost kokku kirjalik aruanne. ENPA monitooringukomiteel on kavas selliseid missioone regulaarselt korrata.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside