Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis esimesele lugemisele isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE), mis suurendab Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatust ja annab viimasele õiguse kontrollida isikuandmete kaitstust ka riigisaladust sisaldava teabe töötlemisel juhul, kui selline kohustus tuleneb välislepingust, Euroopa Liidu õigusaktist või seadusest. Põhiseaduskomisjon soovib viia eelnõu esimesele lugemisele 16. jaanuaril ja teisele lugemisele 25. jaanuaril.

Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatuse tagamiseks on eelnõus täpsustatud inspektsiooni peadirektori ametist vabastamise põhimõtteid. Välja on pakutud lahendus, mille kohaselt vabastab Andmekaitse Inspektsiooni juhi ametist Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha.

Inspektsiooni suurema sõltumatuse tagamise eesmärgil viiakse inspektsioon siseministeeriumi haldusalast justiitsministeeriumi haldusalasse, vältimaks viimase kuulumist ühte haldusalasse politseiasutustega.

Lisaks eelnevale karmistab eelnõu maksimaalset karistusmäära juriidilisele isikule seniselt 50 000 kroonilt 500 000 kroonile, kui isik on eiranud otseselt seadusest tulenevaid nõudeid. 

Isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on andmekaitse nõuete viimine vastavusse Schengeni nõuetele enne Schengeni hindamismeeskonna kordusvisiidi toimumist märtsis 2007. Ettepanekud tulenevad Eesti andmekaitse olukorra kohta Schengeni hindamisel väljatoodud probleemidest ning arvestatud on hindamismeeskonna ekspertide soovitustega.

Isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE) esitasid Riigikogu menetlusse Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonid 21. detsembril 2006 eesmärgiga kiirendada vajalike muudatuste sisseviimist isikuandmete kaitse seadusesse.

Riigikogu menetluses on hetkel ka isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE) uus terviktekst ja avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027), mis käsitlevad isikuandmete kaitse ja avaliku teabega seotud valdkondi laiemalt. Mõlemad on praeguseks jõudnud teisele lugemisele ja peaks seadusena jõustama 2008. aastal.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside