Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma kutsus vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 49 lõikele 3 ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul kokku Riigikogu täiendavad istungid Toompea lossi istungisaali järgmiselt:

1. Esimese täiendava istungi 2013. aasta 14. novembril algusega kell 17.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 15. novembri kella 9.00ni juhul, kui Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 8. töönädala päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt 14. novembri istungil.  Esimese täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis 8. töönädalal jäid läbi arutamata. 

2. Teise täiendava istungi 2013. aasta 15. novembril algusega kell 10.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 16. novembri kella 9.00ni juhul, kui esimese täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt esimese täiendava istungi lõpuks. Teise täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis esimesel täiendaval istungil jäid läbi arutamata. 

3. Kolmanda täiendava istungi 2013. aasta 16. novembril algusega kell 10.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 17. novembri kella 9.00ni juhul, kui teise täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt teise täiendava istungi lõpuks. Kolmanda täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis teisel täiendaval istungil jäid läbi arutamata. 

4. Neljanda täiendava istungi 2013. aasta 17. novembril algusega kell 9.00 kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui 18. novembri kella 8.00ni juhul, kui kolmanda täiendava istungi päevakorras olevaid kõiki eelnõusid ei arutata läbi hiljemalt kolmanda täiendava istungi lõpuks. Neljanda täiendava istungi päevakorras on kõik need eelnõud, mis kolmandal täiendaval istungil jäid läbi arutamata. 

Esimese täiendava istungi päevakord on järgmine:

1. Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, kuid kolmandat lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

6. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

8. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

9. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil; 

10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri istungil. 

Teise täiendava istungi päevakord on järgmine: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, kuid kolmandat lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

6. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil;

8. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

9. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil; 

10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 14. novembri täiendaval istungil. 

Kolmanda täiendava istungi päevakord on järgmine: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seadusemuutmise seaduse eelnõu (501 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei  lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil;

5. Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, kuid kolmandat lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

6. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

8. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

9. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil; 

10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 15. novembri täiendaval istungil. 

Neljanda täiendava istungi päevakord on järgmine: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE) kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, kuid kolmandat lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

6. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE) teine lugemine juhul, kui eelnõu teist lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

8. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

9. Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil; 

10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine juhul, kui eelnõu esimest lugemist ei lõpetata hiljemalt 16. novembri täiendaval istungil.

Tagasiside