Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil toetati EL-i jäätmesaadetiste määruse eelnõud, mille eesmärk on tõkestada inimese tervisele kahjulike ning keskkonda ohustavate jäätmete ebaseaduslikku jäätmevedu, tõhustada järelevalvet EL-i tasandil ning koostada ja avalikustada kontrollkavad.

EL-i keskkonnaametite võrgustiku (IMPEL) initsiatiivil aastatel 2008-2010 korraldatud teede ja sadamate inspekteerimisel 22 EL-i liikmesriigis nähti tõsiseid puudujääke.

„EL-i liikmesriikide teede ja sadamate kontrolli käigus avastati, et ligi 25% jäätmete transpordi juhtude puhul oli tegemist illegaalse jäätmeveoga. Eestis oli 57% illegaalseid vedusid. Antud uuringu käigus tehti küll 7 jäätmeveo kontrolli ja 4 neist ei vastanud nõuetele, aga see siiski näitab, et Eestis on illegaalsed jäätmeveod probleemiks,“ ütles EL-i asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Kõige enam sisaldasid illegaalsed jäätmelaadungid paberit-pappi, metalli või plastikut, aga ka elektroonikajäätmeid, masinate osi või toidujäätmeid. Vähemalt poolte illegaalsete vedude puhul oli tegemist piiriüleste juhtudega. Väljaspool EL-i veetava prügi peamisteks sihtriikideks olid Ghana, Nigeeria, Lääne-Aafrika, aga ka Aasia läbi Hong Kongi.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega on kehtestatud nõuded jäätmesaadetiste kohta nii EL-s kui ka EL-i ja kolmandate riikide vahel, et kaitsta keskkonda. Määruse kohaselt on keelatud igasugune ohtlike jäätmete väljavedu mujale kui Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikidesse. Kõrvaldamiseks määratud jäätmete väljavedu on keelatud mujale kui EL-i ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriikidesse.

Mõnedes liikmesriikides on hästi toimivad kontrollisüsteemid, kuid teistes on need tagasihoidlikumad. Selline olukord tingib n-ö sadamavahetuse − jäätmete ebaseaduslikud eksportijad valivad oma jäätmete väljaveoks kõige nõrgema kontrolliga liikmesriigid. Seega saab Euroopa Komisjoni hinnangul ebaseaduslikke jäätmesaadetisi tõhusalt tõkestada vaid siis, kui kontroll on kõigis liikmesriikides piisav.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside