Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Klubi liikmete arvates võiks taaisesisvuspäeva tähistada Riigikogu piduliku istungiga ja EV Ülemnõukogu tegevusest kõneleva raamatu üllitamisega.

Klubi tänase koosoleku avanud Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas veendumust, et 20. augustil 1991. aastal iseseisvusdeklaratsiooni poolt hääletanud 69 Riigikogu liikme panust ei tohi unustada.

”Ununeda võivad sõnad, aga ununeda ei tohi väärtused. Ununeda võivad teod, aga unustada ei tohi julgust võtta vastutus. Avalikkuse eest võivad olla kadunud küll paljud augustiklubi liikmed, aga sellele vaatamata ei tohi me teid ja teie panust unustada,” ütles Ergma.

Samas osutas Ergma tähelepanu 20. augusti mitmetähenduslikkusele ja erinevale tõlgendamisele.

”Võibolla mõnest teisest päevast enamgi meie ajaloos on 20. august oma tähenduselt omamoodi tundlik. Ebamugavaid tõlgendusi Eesti ajaloole ei paku vaid naaberriigid, anname pidevalt erinevaid hinnanguid ka ise,” selgitas Ergma.

Sama teemat jätkas kõnega esinenud EV Ülemnõukogu endine juhataja Ülo Nugis, kes ülemnõukogu tegevust väärtustades võrdles seda Eesti iseseisvusele aluse pannud Asutava Koguga.

”Asjata ei ole võrreldud 1918-1920 tegutsenud Eesti Asutava Kogu rolli ja toimet sündiva riikluse protsessis selle keerulise, aga loomingulise tegevusega, mis sai osaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogule,” kõneles Nugis.

Nugis avaldas veendumust, et EV Ülemnõukogu panust tuleb ka vastavalt tunnustada.

Sõnavõttudega esinenud Indrek Toome ja Rein Veidemann leidsid, et taasiseseisvuspäeva 20. augustil võiks hakata tähistama Riigikogu piduliku istungiga. Veidemanni hinnangul oleks see hea võimalus vaadata kaugemale tulevikku.

Heinz Valk tuli välja ideega üllitada taasiseseisvumise 15. aastapäevaks raamat, mis faktidele tuginedes selgitaks toonase ülemnõukogu tegevust. Veidemanni arvates võiks see raamat sisaldada ka intervjuusid ülemnõukogu liikmetega.

Lõppsõnaga esinenud president Arnold Rüütel rõhutas taasiseseisvumisprotsesside olulisust kogu maailma edasisele arengule. Rüütel osutas, et need protsessid panid aluse NSV Liidu lagunemisele ning hilisemale Euroopa Liidu ja NATO laienemisele.

Tagasiside