Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimehe Toomas Savi uusaastatervitus Eesti Televisioonis.

Tere õhtust, kallid kaasmaalased ! Tere õhtust, kallid külalised!

Möödas on keerukas, kuid siiski edukas aasta, mis oli ka meie juubeliaasta. 10 aastat tagasi võeti vastu Eesti põhiseadus, mis on senini muutusteta vastu pidanud. 10 aastat tagasi taastati Eesti pangandus ja võeti käibele Eesti kroon. 10 aastat tagasi valiti taasiseseisvunud Eesti esimene president ning hakkas tööle demokraatlikult valitud Riigikogu. Need 10 aastat ei olnud kerged. Pidime nullist alustama kaitseväe, piirivalve ja kõige muu loomist, mis on riigi tunnuseks. Olulisi riiklikke otsuseid pidid vastu võtma inimesed, kellel mõnikord puudusid vajalikud teadmised ja ettevalmistus, kuid keda juhtis kindel soov muuta Eesti paremaks, turvalisemaks, tugevamaks ja jõukamaks. Täna tagasi vaadates teame, et alati ei läinud kõik libedasti. Kuid tähtis on, et me oleme olnud õppimisvõimelised. Õppimisvõime on meie suurim rikkus. Omandatud oskused ja kogemused on meie poliitiline kapital, mis on juba teeninud kasumiprotsente kutse näol Euroopa Liitu ja NATO-sse.

Meil kõigil tuli neil aastail siin Eestis teha oma otsused üpris piiratud võimaluste juures. Me pidime õppima või õigemini uuesti meelde tuletama, kuidas olla peremehed omaenda kodus, oma isade maal. Keeruline üleminekuaeg tähendas paraku ka seda, et vahetevahel tuli õppida piskust peret toitma ning lapsi koolitama.

Kuid Eesti identiteeti ei määra mitte üksnes eesti keel ja kultuur, vaid just eestlase järjekindlus, leidlikkus, visadus ja jonn hakkama saada ka olukorras, mis sageli tundub üle jõu käiv. Eesti jonn väljendab usku, et homne päev tuleb kõigest hoolimata parem.

Seda usku on Eestis alati olnud. Vaadakem taas korraks ajas tagasi. 1920. aastal ütles arst, filosoof ja poliitik Juhan Luiga: ”…on kätte jõudnud aeg, mil elamine kodu heaks on ülemaks käsuks!”

Kõigi edukate julgeoleku- ja majanduspoliitiliste otsuste kõrval tuleb meil nüüd keskenduda käsule elada Eesti eest! Siin peab riik veel palju tegema. Sest kuigi arvud näitavad tööpuuduse vähenemist, tunnevad paljud inimesed, et riik on jätnud nad tähelepanuta. Kuigi keskmine palk suureneb iga aastaga, tuleb kolmandik elanikkonnast ots otsaga vaevalt kokku. Rahul pole ei tudengid, lastega noored pered ega pensionärid.

Kuidas saavutada sellist ühtekuuluvustunnet, mis meil oli Balti keti ja 1992. aasta põhiseaduse rahvahääletuse ajal? Esikohal peab olema Eesti inimese ja tema muredega tegelemine. Virumaalane peab tunnetama, et uusi töökohti luuakse ka Kirde-Eestis, kagueestlane peab aru saama, et teid ja uusi maju ei ehitata üksnes mere äärde. Alles siis haarame taas üksteisel käest ning meie sõna kostab kaugele.

Kallid kaasmaalased!

IX Riigikogu hakkab oma tööd varsti lõpetama. Seetõttu kasutan võimalust kõigi 101 Riigikogu liikme nimel tänada teid, meie valijad. Eks me ole teid ka pahandanud. Me oleme saanud sarjata, vahetevahel kindlasti asja eest. Samal ajal oleme tajunud teie toetust. Täna võime öelda: alati ei ole kõik kergelt sujunud, kuid Eesti elu on ometi edasi läinud. X Riigikogu, kes pärast märtsivalimisi vastutuse üle võtab, seisab uute keerukate väljakutsete ees, nagu näiteks septembrikuus toimuv rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumiseks.

Kordan täna Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ning peaministri 2002. aasta 16. detsembri ühisavalduses kõlanud seisukohta: ”Meie ees seisab võimalus kinnitada oma kuuluvust Euroopasse. See on ajaloolise tähtsusega sündmus, mille algus ulatub aastate taha ja mis mõjutab paljusid põlvkondi tulevikus.”

Eelseisvatel valimistel sõltub teie otsusest väga palju, ja mitte ainult riigi, vaid just teie enda jaoks. Kas või maksude küsimus. See on tegelikult küsimus sellest, kui palju vabadust jääb teile, kui palju annate ära riigile. Esitatud on erinevaid nägemusi. Kõik nägemuste esitajad kipuvad sobrama teie rahakotis. Kui see teile ei meeldi, tuleb kindlasti valima minna.

Neil valimistel otsustate teie, kes hakkab lähiaastail kaitsma Eesti rahvuslikke huve NATO laua ääres maailma julgeolekuasju arutades, Euroopa Liidus Eesti tugevuse – meie majanduslike vabaduste ja Eesti suurema otsustusõiguse – eest seistes. Ärge laske Eestil oma marki täis teha. Ärge valige esindajaiks neid, kes halva keelteoskuse või kehva maailmaasjade tundmise tõttu Eesti huvide kaitsmise hetked maha magavad.

Kindlasti otsustate teie neil valimistel ka selle, mis juhtub järgmisel neljal aastal hariduses ja perepoliitikas. Kuulake murelikku südant, valige mõistusega. Valige need kavad, mis tegelikult töötavad ja on ka mujal töötanud, mitte need, mis tunduvad kõige suurejoonelisemad. Valige nende kavad, kes on ka varem midagi ära teinud. Kõik teie valikud puudutavad maksude ja seaduste kaudu teie lähedasi, teie laste tulevikku.

Demokraatia ei nõua rääkimist kõikjal ja kogu aeg, kuid demokraatia ei luba ka ükskõiksust, sest ükskõiksus ei vii edasi.

Seepärast loodan, et me kõik kasutame märtsis toimuvail parlamendivalmistel üht oma põhivabadust, vabadust valida vastutus.

Kallid sõbrad!

Ma arvan, Eesti ei vaja järjekordset uut revolutsiooni, ei astmelist ega siiruviirulist. Eesti vajab põhimõtete järjepidevust ja igapäevast kindlakäelist tegutsemist. Tegutsemist selle nimel, et Eesti püsiks vabadust armastava riigina, et Eesti rahvas muutuks iga päevaga natuke jõukamaks, tervemaks ja rõõmsamaks. Selleks pole vaja mingit Nokiat. Päevast päeva tuleb hoida ja edasi arendada neid väärtusi ja ideid, mida me oleme siiani õigeks pidanud. Minu elukogemus ütleb, et tervet ei ole vaja põetada.

Varsti tähistame oma riigi 85. aastapäeva. Meie riik on tugevam, jõukam ja kindlam kui kunagi varem. Kuid meie riigil ei ole vabadussammast , mis sümboliseeriks meie tugevuse alust – vabadust. Ma olen väga rõõmus, et meie president on võtnud selle oma südameasjaks. Usun, et üsna varsti on meil kõigil olemas püha koht, kus laste või külalistega jalutades korraks seisatada ja meenutada, millist hinda on meie esiisad pidanud vabaduse eest aastasadade jooksul maksma, ning mõelda sellele, mida peame meie tegema, et vabadus püsiks ka meie laste ja lastelaste jaoks.

Head sõbrad! Head ja edukat uut aastat!

Tagasiside