Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on üheksa eelnõud, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja kuus esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on õiguskomisjoni algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 670 SE), mille eesmärk on tõsta kohtutäiturite tasusid ja viia sellega alatasustatud tsiviiltäitesüsteem kriisist välja.

Teisel lugemisel on alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), mis suurendab tubaka ja alkoholi aktsiisi. Lisaks võetakse kasutusele alkoholi maksumärgid, mille eesmärk on piirata salaviina müüki. Eelnõu kohaselt tõuseb alates 2007. aastast ka kütuseaktsiis seniselt 690. kroonilt 960. kroonile.

Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE), millega hakatakse maksma toetust keskmise puudega lapsele 270% ning raske ja sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuse määrast, mis 2006. aastal on 400 krooni. Praegu kehtivad määrad on vastavalt 215% ja 255%. Eelnõu kohaselt tõuseb toetus keskmise puudega lapsele 220 krooni võrra ehk 1080 kroonini kuus ning raske ja sügava puudega lapsele 240 krooni võrra ehk 1260 kroonini kuus.

Esimesele lugemisele tuleb ka sotsiaalkomisjoni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE), mille vastuvõtmisega lüheneb töötajate, avalike teenistujate ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE-de) ravikindlustuskaitse tekkimise ooteaeg ning lihtsustub FIE-de kindlustuskaitse tekkimiseks, peatamiseks ja lõppemiseks vajaliku informatsiooni edastamise kord.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ühisistung põhiseaduskomisjoniga, arutusel kontserdi- ja teatripiletite viieprotsendiline käibemaks.

Maaelukomisjonis – kõne all on Euroopa Kalandusfond; seejärel ülevaade 22.-24. novembril Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil arutatust.

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pürotehniliste toodete turule laskmist; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH) – arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Põhiseaduskomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga. Arutusel õiguskantsleri märgukiri käibemaksuseaduse § 15 lg 2 p 6 kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest. Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu algatamine. Kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel siseministeeriumi kriisireguleerimise süsteem, kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (753 SE); töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6, § 90 lõike 1 punkti 1 ja § 108 muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 2. detsembril 2005 Kiievis toimunud Läänemere, Musta mere ja Kaspia mere foorumist. Kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei välisosakonna juhataja Peeter Miller ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 5. büroo lauaametnik Inge Reiman.

Õiguskomisjonis – inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi, ratifitseerimise seaduse eelõu (703 SE); Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (708 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE). Arvamuse andmine Riigikogu põhiseaduskomisjonile valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (764 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE).

Üritused:

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Taavi Veskimägi kohtub Bundestagi parlamendipraktika programmi valikkomisjoni liikmetega.

11.30 – Aafrika teemaline ümarlaud. Moderaator on väliskomisjoni liige professor Toomas Alatalu. Tervitusega esineb väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Ümarlaual osalevad Euroopa parlamendiliikmete Aafrika assotsiatsiooni aseesimees endine Rootsi parlamendi liige Par Granstedt, Ida-Aafrika riikide majandusnõunik aastatel 1989-1997 doktor Viktor Rajevski, Suurbritannia suursaadik Eestis Nigel Haywood, välisministeeriumi Aafrika, Ladina-Ameerika, Austraalia ja Okeaania büroo direktor Marin Mõttus. Ümarlaua lõpus moodustatakse Eesti-Aafrika parlamendirühm. Ruum L241.

* Riigikogu esimees Ene Ergma sõidab ametlikule visiidile (kuni 10.12) Gruusiasse. Delegatsiooni kuuluvad ka Riigikogu liikmed Liina Tõnisson ja Andres Herkel, samuti Riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooni võtab vastu Gruusia parlamendi esimees Nino Burdžanadze. Visiidi käigus on kavas kohtumised Gruusia presidendi Mikheil Saakashvili, peaministri Zurab Nogaideli, samuti patriarh Ilia II-ga.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside