Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 – ettekandja Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.
 

Esimene lugemine – 4 eelnõu

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (447 OE), mille eesmärgiks on kohustada valitsust korraldada põhiliste igapäevaelu korraldust, välismaalaste staatust ning põhiõiguste kaitset reguleerivate Eesti Vabariigi seaduste tõlkimine lisaks inglise keelele ka vene keelde. Sellega soovitakse parandada Eesti elanike õigusteadlikkust, tõsta õigusabi osutamise efektiivsust ning tõsta usaldust riigiinstitutsioonide vastu muu emakeelega elanike seas. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon, kelle ettepanek on see esimesel lugemisel tagasi lükata.

Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni esitatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), mis näeb võimaluse taotleda perekonna taasühinemist nendel inimestel, kellel on selleks õigus tulenevalt Eesti perekonnaõiguse süsteemist. Samuti näeb ette taastada nende isikute õigused, kes sündisid või elasid Eesti territooriumil vahetult enne Eesti taasiseseisvumist ning sellele järgneval perioodil, kuid kes kaotasid õiguse elada Eestis. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon, kelle ettepaneku on eelnõu tagasi lükata.

Esimesel lugemisel on Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra esitatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE), mis näeb ette kehtiva seaduse kolme paragrahvi muutmise, et jäätmed jõuaksid kõige otsemat teed pidi ettenähtud sihtkohta. Sellega soovitakse kindlustada jäätmemajanduse korralduse optimaalsus. Juhtivkomisjonina on keskkonnakomisjon teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada.

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE), millega nähakse ette kohaldada 13-protsendiline maksumäär tööandja poolt tööandja pensionifondi tehtud maksetele. Eelnõuga soovitakse soodustada vabatahtlikku pensionikindlust, suurendada toimetulekuvõimalusi pensionieas. Samuti muuta tööandja pension kättesaadavamaks laiemale hulgale töötajatest. Juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon, kelle ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

 

Komisjonides

keskkonnakomisjonis –kell 13 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidi seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

majanduskomisjonis – kell 14 taksonduse regulatsiooni arutelu ühistranspordiseaduse eelnõu (404 SE) raames;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 arutelu, kutsutud Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 peatoimetaja Mati Heidmets ja Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Õliühingu esindajatega (ruumis L333);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ kohta COM(2013) 542;

väliskomisjonis – kell 10.30 kohtumine Iisraeli Knesseti Eesti sõprusrühma esinaise Rina Frenkeliga (L251); kell 13 kohtumine Tšehhi Senati julgeoleku-, riigikaitse- ja väliskomisjoni delegatsiooni liikmetega (L251);

õiguskomisjonis – kell 13 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE); pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

 

Sündmused

Kell 11- Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli 95. aastapäeva akadeemilisel aktusel TTÜ aulas ja kell 19 aastapäevale pühendatud galakontserdil Estonia kontserdisaalis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Lilleküla Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega Riigikogus

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti suursaadiku Karlis Eihenbaumsiga

Riigikogu pressiteenistus
16. september 2013

 

Tagasiside