Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimese päevakorrapunktina toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Päevakorras on samuti 10 eelnõud, millest üks tuleb kolmandale, neli teisele ja viis esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), mille algatajate väitel on vedelkütusevaru riigihangete läbiviimisel probleemiks liiga pikk rahvusvahelise riigihanke läbiviimise protseduur. Eelnõu viimase redaktsiooni kohaselt loetakse sellised hanked julgeoleku tagamisega seotud riigihangeteks, mis tähendab, et julgeolekuvaru puhul ei ole vaja järgida riigihangetele sätestatud korda. Varu moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted ning kütuse ostu-, müügi-, hoiu- ja delegeeritud varu lepingute üldtingimused kehtestab eelnõu kohaselt majandus- ja kommunikatsiooniminister, arvestades eritingimuste korral nõukogu juhatuse ettepanekuid.

Esimesel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (799 OE), millega nimetatakse riigikontrolli 2005. aasta tegevuse audiitoriks Veiko Hintsov ASst Deloitte Audit Eesti. Eelnõu algatatakse lähtuvalt riigikontrolli seadusest, mille kohaselt määrab riigikontrolli eelarveaasta tegevuse kontrollimiseks audiitori Riigikogu, tehes seda rahanduskomisjoni ettepanekul. Aastatel 1995, 1996 ja 1998 – 2004 on Riigikontrolli majandustegevust kontrollinud aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.

Päevakorra leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Energia.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Põhiseadusliku lepingu riigiõigusliku analüüsi töörühma seisukohtade arutelu. Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvituse seaduse § 3 lg 7 teise lause ja § 7 lg 1 p 3 kooskõla kohta põhiseadusega. Riigikogu otsuse Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmise eelnõu (794 OE). Arutelu andmekaitse inspektsiooni tegevusaruande perioodi 1.november 2004 – 30.oktoober 2005 kohta.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Saksa Gümnaasiumi, arutusel "Riigikaitseline kasvatustöö koolides" .

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte komisjoni tööst 2005. aastal.

Väliskomisjonis – ülevaade väliskomisjoni sügisistungjärgu tööst. Kohtumine Riigikogu välisdelegatsioonide juhtidega – delegatsioonide töö koordineerimine.

Õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (761 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega (Pikk 28).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 14.12) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös ja liige Andres Herkel (kuni 16.12) ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside