Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu

1. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (428 OE), millega soovitakse teha valitsusele ettepanek muuta „Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004 – 2015“ selle eesmärgiga, et luua abivajajate tegelikest vajadustest lähtuv ühtne hooldusravi korraldus. Juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), millega tehtavad muudatused jagunevad neljaks. Esimesed on seotud pärimisregistri pidamist puudutava regulatsiooni muutmisega, teised notari tasude kehtestamisega ametitoimingutele, mille tegemise eest kehtiv notari tasu seadus tasu ette ei näe, kolmandatega täpsustatakse pärimisseadust üldiselt ja neljas muudatus on seotud notari kaudu majandusaasta aruannete esitamisega. Juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE), mille muudatuste tegemine on vajalik Euroopa Liidu õigusakti siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks. Eelnõu eesmärgiks on näha kriminaalmenetluses ette täiendavad õigused suulisele ja kirjalikule tõlkele kahtlustatava ja süüdistatava suhtes ning isiku suhtes, kes on allutatud Euroopa vahistamismääruse täitmisele. Eelnõu tulemusena laiendatakse eelpool nimetatud isikute õigusi ning nähakse neile ette laiemad võimalused kasutada kriminaalmenetluses tõlgi abi. Juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon.

4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE), millega soovitakse luua Riigikogu soolise võrdõiguslikkuse erikomisjon, kelle ülesandeks on teostada parlamentaarset järelevalvet soolise võrdõiguslikkuse edendamise üle ning kes esitab valitsusele seisukohti ministeeriumide esitatud riiklike programmide mõju kohta soolisest võrdõiguslikkusest. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon.

Komisjonides

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 14 reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); Arengufondi tegevuse aruande ülevaade;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 seisukoha andmine Viljar Peebu määramiseks Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (447 OE); õiguskomisjonile arvamuse andmine korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (438 SE); sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi; informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

väliskomisjonis – kell 14.00 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi; informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

Sündmused

Kell 17-18 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Eesti Rahvusraamatukogu 95. sünnipäeva tähistamisel (Rahvusraamatukogu).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb raamatu “Islandile. Teekond ja päralejõudmine” esitlusel, mille autor on Risto Laur ja koostaja Laine Randjärv (Rahvusooper Estonia Valge saal)
 

Riigikogu pressiteenistus
10. september 2013

 

 

Tagasiside