Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung.

Päevakorras on kaks eelnõu, millest üks on kolmandal ja teine teisel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE), mis muuhulgas täpsustab ainepunkti definitsiooni vastavalt Euroopa Ainepunktide Ülekande Süsteemile (ECTS). Üks ECTS ainepunkt hakkab vastama 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, mis moodustab õppeaastas kokku 1560 tundi ja 60 ainepunkti. Ka võimaldab eelnõu kandideerida ülikooli rektoriks edaspidi Euroopa Liidu kodanikel (siiani on see õigus vaid Eesti kodanikel) ning kaotab rektorile seatud vanusepiirangu 60 aastat.

Teisel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE), mille eesmärk on täpsustada eesti keele tasemeeksamite läbiviimist, sätestada keeletunnistuste kehtetuks tunnistamise alused ja kord, ning kehtestada keeleseaduse täitmise üle riiklik järelevalve. Muuhulgas näeb eelnõu ette andmekogu pidamise väljastatud eesti keele oskuse tunnistuste kohta, mis algatajate hinnangult tõhustab riiklikku järelvalvet keeletunnistuste üle. Ka sätestatakse keeletunnistuse kehtetuks tunnistamise alused. Algatajate hinnangul lähtub see praktilisest vajadusest, kuna väljastatud eesti keele oskuse kategooriatunnistuste hulgas on arvukalt fiktiivseid tunnistusi.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis/Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2007. aastaks, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (139 SE, 952 SE, 926 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE).

Kohtumised, konverentsid, istungid

Kell 20 – Riigikogu esimees Toomas Varek ja aseesimehed Maret Maripuu ning Ene Ergma osalevad president Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese kutsel kuninganna Elizabeth II ja Edinburghi hertsogi prints Philipi riigivisiidi auks korraldatud pidulikul õhtusöögil Mustpeade majas.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb (kuni 20.10) Brüsselis konverentsil „Nanoteaduste Euroopa foorum: distsipliinide omavaheline lähenemine”, mille korraldavad Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Teadusfond (ESF) koostöös mitmete Euroopa teadusorganisatsioonidega. Arutusele tuleb teema, mis käsitleb nanoteaduste osatähtsust tuleviku ühiskonna kujundamisel ning selle kasulikkust kodanikele.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb (kuni 21.10) Ungaris Budapestis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on sisserändajatest laste ja noorte integratsioon ning kohaliku võimu ja tsiviilühiskonna roll.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 20.10) Venemaal Moskvas Euroopa Nõukogu korraldataval Demokraatia tuleviku foorumil „Erakondade roll demokraatia ehitamisel”.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 19.10) Šveitsis Genfis IPU 115. assambleel. Päevakorras on parlamentide ja ÜRO vaheline koostöö, mis puudutab terrorismivastast võitlust ning energeetikaalast julgeolekut. Käsitletakse ka parlamentide osa võitluses vaesuse, korruptsiooni ja inimkaubandusega. Raivo Järvi esineb sõnavõtuga rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee, Ela Tomson demokraatia ja inimõiguste komitee ning Tõnis Lukas säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee nimel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside