Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõud, neist 5 kolmandal ja 2 teisel lugemisel. Kõik eelnõud on kavas panna lõpphääletusele.

Kolmandal lugemisel on 5 eelnõud.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE) eelnõu jõustumisel seadusena luuakse tingimused, et elektroonilise side turul ei tekiks õiguslikku vaakumit ja oleks tagatud olulise turujõuga ettevõtjate kohustuste täitmine ka pärast 1. jaanuarit 2006, kui jõustub elektroonse side seadusega kehtestatud uus regulatsioon.

Sotsiaalkomisjoni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE) vastuvõtmisega lüheneb töötajate, avalike teenistujate ja FIE-de ravikindlustuskaitse tekkimise ooteaeg ning lihtsustub FIE-de kindlustuskaitse tekkimiseks, peatamiseks ja lõppemiseks vajaliku informatsiooni edastamise kord.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) jõustumisel hakatakse maksma toetust keskmise puudega lapsele 270% ning raske ja sügava puudega lapsele 315% sotsiaaltoetuse määrast, mis 2006. aastal on 400 krooni. Praegu kehtivad määrad on vastavalt 215% ja 255%. Eelnõu kohaselt tõuseb toetus keskmise puudega lapsele 220 krooni võrra ehk 1080 kroonini kuus ning raske ja sügava puudega lapsele 240 krooni võrra ehk 1260 kroonini kuus.

Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) kohaselt peab teenuse pakkuja teavitama tarbijaid teenuse lõplikust müügihinnast, mis sisaldab nii käibemaksu kui ka muid makse ja tasusid, mis tarbijal tuleb teenuse saamise eest tasuda. Näiteks lennu- ja laevapiletite hinnad peavad sisaldama ka lennujaama- ja sadamatasusid jne. Kui teenuse täpset müügihinda ei ole eelnevalt võimalik määrata, tuleb tarbijat informeerida teenuse müügihinna komponentidest, selle arvutamise aluseks olevatest tariifidest või arvutamise alustest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse müügihind piisava täpsusega välja arvutada.

Valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE) peamine eesmärk on võimaldada rahvusvahelistesse kohtuinstitutsioonidesse tööle asunud Eesti kohtunikel nende ametiaja lõppemisel tagasi pöörduda Eesti kohtunikuametisse. Riigikohtu või justiitsministeeriumi teenistusest lahkuda sooviv kohtunik võib samasse kohtusse vabale kohtunikukohale tagasi pöörduda, teatades sellest vähemalt üks kuu ette. Kui kohtunikul puudub lahkumist puudub võimalus tagasi pöörduda kohtunikukohale ja ta ei soovi asuda teise kohtusse, säilivad tal ühe aasta jooksul kohtuniku palk ja muud tagatised.

Teisel lugemisel on lõpphääletusel kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine" eelnõu (785 OE), millega heaks kiidetav arengukava on koostatud eeldusel, et 2006. aasta jooksul võetakse Riigikogus vastu rahvusringhäälingu seadus ja selle seaduse alusel alustatakse ettevalmistusi uue organisatsiooni – Eesti Rahvusringhääling – moodustamiseks. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni faktilise ehk tegeliku ühinemise eelduseks on rahvusringhäälingu ühise maja valmimine. Sellega tagatakse kahe organisatsiooni võimalikult ulatuslik ja sisuline integreerumine. Füüsiliselt eraldi paiknevate raadio- ja teleüksuste eksisteerimine vähendab oluliselt ühinemise mõttekust ja põhjendatust. Arengukava kohaselt peab uus maja valmima 2008. aasta lõpuks.

Lõpphääletusel on ka Isamaaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks" muutmine" eelnõuga (794 OE) pikendatakse parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljavedu uuriva komisjoni tegevust kuni 1. juulini 2006. Praegu kehtiva otsuse kohaselt peaks uurimiskomisjon esitama lõpparuande 1. jaanuariks 2006.

Üritused väljaspool Eestit

* Riigikogu Eesti – Prantsuse parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimehed Ela Tomson ja Liina Tõnisson ning liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas, Meelis Atonen ja Mark Soosaar on (kuni 19.12) Pariisis ja Strasbourg’is visiidil Prantsuse Rahvusassambleesse.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside