Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi , põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja rahvastikuminister Paul-Erik Rummo . Küsimuste esitamiseks on registreerunud kaks Riigikogu liiget. Rahvastikuministrilt küsitletakse uue integratsiooniprogrammi ettevalmistamise teemal ja põllumajandusministrit päritakse aru jaanuaritormi kahjude hüvitamisest.

Kell 14 täiskogu istung

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 3 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on järgmised eelnõud.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE), mis nihutab imporditud kaubalt tasutava käibemaksu sisendkäibemaksuna mahaarvamise aega teatud tingimustel ühe kuu võrra varasemaks. Teine oluline muudatus puudutab meditsiiniseadmete 5% soodusmäära rakendusala piiramist, lubades seda rakendada üksnes meditsiiniseadmetele, mida kasutatakse puudega isiku isiklikuks tarbeks. Muudatus jõustub 2007. aastal.

Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse eelnõu (730SE), mis koondab üheks tervikuks keskkonnatasude rakendamise alused ja määrab kindlaks keskkonnakasutuse tasulisuse ulatuse ja saastetasumäärad kuni aastani 2009. Eelnõu algataja hinnangul võib riigieelarvesse 2006. aastal laekuda keskkonnatasusid kokku kuni 885 miljonit krooni ja 2008. aastal kuni 1, 212 miljardit krooni.

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE), mis suurendab muuhulgas tubaka ja alkoholi aktsiisi. Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt kallineb näiteks 18-kroonine sigaretipakk pärast 2006. aasta juuli uut aktsiisitõusu 2,22 krooni võrra ehk 12,3 %. Kehtivas seaduses sätestatuga võrreldes suurendab eelnõu ka alkoholiaktsiisi: plaanitud 5%lise tõusu asemel tõuseb aktsiis 10% võrra. See lisab näiteks 40%lise etanoolisisaldusega pooleliitrisele viinale aktsiisi koos käibemaksuga 3 krooni ja 78 senti. Lisaks võetakse kasutusele alkoholi maksumärgid.

Riigikaitsekomisjoni algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE), mis viib karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseaduse ja riigikaitseliste seadustega.

Valitsuse algatatud 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE), millele laekus kolmandaks lugemiseks 72 muudatusettepanekut. Komisjon toetas neist üheksat ning arvestas osaliselt või sisuliselt kuute ettepanekut. Kõige mahukama muudatusettepaneku esitas rahanduskomisjon. See teeb täpsustusi ministeeriumite valitsemisalas, arvestades osaliselt ka opositsioonierakondade ettepanekuid. Nii eraldati täiendavalt 8, 02 miljonit krooni residentuurikuludeks haridus- ja teaduministeeriumile; 2 miljonit krooni Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutusele; 800 tuhat krooni MTÜle Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine “Kodukant”. Rahanduskomisjon toetas ka opositsiooni ettepanekuid, millega eraldatakse 2,6 miljonit krooni riiklikule programmile „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi”; 550 tuhat krooni Rõuge lasteaia renoveerimiseks; 1, 4 miljonit krooni täiendavaks toetuseks Pimedate Ööde filmifestivalile, Fenno-Ugria Asutusele ja Eesti Instituudile; 200 tuhat krooni Mulgi Kultuuri Instituudile; 10 miljonit krooni päästetöötajate palga tõstmiseks; 2 miljonit krooni SA Karaski Keskuse renoveerimiseks ja 10 miljonit krooni erivajadustega inimeste rehabilitatsiooniks. Toetust leidis ka rahanduskomisjoni ettepanek täiendava 15 miljoni krooni eraldamiseks avalik-õiguslikule ringhäälingule.

Teisel lugemisel jõuavad lõpphääletusele ka Eesti missioone pikendavad eelnõud:

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (774 OE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (775 OE)

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ” Eesti Kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (776 OE).

Täieliku päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Keskkonnakomisjonis:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimise, hindamise, kasutuse lubamise ja piiramise määruse eelnõu.

Üritused:

* Jätkub (kuni 10.12) Riigikogu esimehe Ene Ergma visiit Gruusiasse. Delegatsiooni kuuluvad ka Riigikogu liikmed Liina Tõnisson, Andres Herkel ja Imre Sooäär, aga samuti Riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooni võtab vastu Gruusia parlamendi esimees Nino Burdžanadze. Visiidi käigus on kavas kohtumised Gruusia presidendi Mikheil Saakashvili , peaministri Zurab Nogaideli, samuti patriarh Ilia II-ga.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 63 52

[email protected]

Tagasiside