Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Peaminister vastab küsimustele arengufondist, Setumaast, kultuuripoliitikast, sisejulgeolekust, riigivarast ja Tallinn-Tartu maanteest; majandus- ja kommunikatsiooniminister annab aru transpordi arengukava, migratsiooni, Saksamaa informatsiooni kohta gaasijuhtmest ning postkontorite teemal. Välisministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemist. Teisipäevase päevakorra kohaselt on arutusel 10 eelnõu, millest viis on teisel ja viis esimesel lugemisel.

Kolmapäevases päevakorras on 16 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Teisel lugemisel on lisaks ka presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseadus.

Kolmandal lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE). Uue aspektina sätestab eelnõu lähenemiskeelu. Eelnõu kohaselt võib kannatanu eraelu või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada ajutist lähenemiskeeldu isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustatava või süüdistatava suhtes, kui kahtlustatav või süüdistatav võib jätkuvalt toime panna kuritegusid. Samuti annab eelnõu kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele; samuti karmistuksid karistused noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude eest.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE), mis on vajalik kohtumenetluse regulatsiooni ajakohastamiseks, samuti erinevaid kohtumenetluse liike reguleerivate menetluspõhimõtete ühtlustamiseks.

Kolmandal lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks. Sama eelnõu oli Riigikogu menetluses varem numbri all 800 SE, kuid ei kogunud hääletusel vajalikku 51. häält ja langes menetlusest välja.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mis laiendab töötuskindlustuse saajate ringi. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab töötuskindlustushüvitise taotleja olema eelneva 24 kuu jooksul töötanud ja tasunud makse vähemalt 12 kuud. Eelnõu pikeneb sätestatud referentsperioodi seniselt 24 kuult 36 kuule. Sama eesmärki toetab ka muudatus, mille järgi töötutoetuse saamine ei nulli varasemat kindlustusstaaži.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE), mille eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta. Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitavat inflatsioonisurvet, aidates täita hinnastabiilsuse kriteeriumi.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active 

Üritused

Kell 10 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Bundestagi petitsioonikomisjoniga (L241).

Kell 11.15 – sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial kohtub Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsiooni (HOPE) delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb leinapäeva üritusel Lindakivi juures.

* Riigikogu liige Mart Nutt on (kuni 17.06) OSCE missiooni kutsel lektoriks Armeenia Rahvusassamblee treeningprogrammis, mis viiakse läbi Armeenias ja Tšehhis.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb (kuni 14.06) Brüsselis Euroopa Interparlamentaarsel kosmose teemalisel konverentsil.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen osaleb (kuni 14.06) Brüsselis NATO-t tutvustaval visiidil.

Riigikogu pressitalitus

[email protected]

Tagasiside