Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu

1.      Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE). Fakultatiivprotokolli põhieesmärk on tõsta laste relvajõududesse värbamiseks ja sõjategevuses osalemiseks nõutavat vanusepiiri, mis aitab oluliselt vähendada sõjategevuses osalevate laste arvu. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

2.      Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), kavandatud muudatuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) kosmeetikamääruse rakendamine, millega saavutatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ja toimiv siseturg. Selleks viiakse kehtivad seadused vastavusse kosmeetikamäärusega. Eelnõuga täpsustatakse pädeva asutuse ja järelevalve ülesandeid ning sätestatakse vastutus kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest. Muudatuste sihtrühmadeks on eelkõige järelevalve institutsioonid, kosmeetikatoodete tootjad ja importijad ning kosmeetikatooteid kasutavad elanikud. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

3.      Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE), millega täpsustatakse EL-i välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid, et vähendada piiriületuste järjekordi, takistada ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga ning tagada EL vastava direktiivi otstarbekohane rakendamine. Eelnõu kohaselt loetakse aktsiisivaba koguse piires aktsiisikauba toomine mitte juhuslikuks, kui alkoholi ja kütust tuuakse Eestisse pärast esmakordset saabumist kalendrikuu jooksul ning tubakatooteid pärast teistkordset Eestisse saabumist kalendrikuu jooksul. Samuti sätestatakse maksuhalduri kaalutlusõigus aktsiisivabastuse kohaldamiseks pärast esma- või teistkordset Eestisse saabumist. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele ning tehakse muid redaktsioonilisi täpsustusi õigusselguse huvides. Rahanduskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

4.      Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Rahvusvahelise õiguse instrumendina annab leping investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide osas, mis on lepinguga reguleeritud, kuna kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikkuse teabevahetuse kohustus loob täiendavaid võimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Rahanduskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel fotonäituse „Ukrainlased Eestis,ˮ mille organiseerivad Ukraina Suursaatkond ja MTÜ Ukraina Noorsoo Liit Eestis.

Kell 17.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Riigikohtu esimehe ameti üleandmiseks toimuval Riigikohtu üldkogu pidulikul istungil Tartus.

Riigikogu pressiteenistus
11. september 2013

 

Tagasiside