Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – Riigikogu VI istungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Pärast pidulikku osa kinnitatakse 1. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar Eesti Panga tegevuse kohta seoses VEB Fondiga; majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts riigiettevõtete nõukogude kohta; sotsiaalminister Taavi Rõivas noorte tööpuuduse, ravijärjekordade ning Lääne-Tallinna Keskhaigla Haabersti hooldusravikliiniku rahastamise kohta.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30  Eesti seisukohad 13.- 14. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; informatsioon ja seisukohad Küprose finantsabi programmi esimese ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi 2013. aasta II poolaasta seadusloome plaani arutelu; jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE);

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ülevaade ministeeriumi 2013.a II poolaasta töökavadest; Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE);

maaelukomisjonis – ülevaade komisjonile saabunud kirjadest Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teemadel;

majanduskomisjonis – kell 11.10 arutelu Arengufondi nõukogu uue liikme nimetamise algatamiseks;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaate kuulamine ja arutelu; õiguskantsleri ettepaneku nr 23 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 põhiseaduspärasus) arutelu, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade Komisjonile solidaarsusklausli liidupoolse rakendamise korda käsitleva nõukogu otsuse eelnõu JOIN(2012) 39 kohta;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade majanduse olukorrast ja 2013. aasta suvine majandusprognoos; rahandusministeeriumi ülevaade EL majanduse juhtimise pakettide ning fiskaallepingu rakendamisest ja riigieelarve seaduse eelnõu ettevalmistamisest (ruum L333);

riigikaitsekomisjonis – nädala töökava kinnitamine;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine majanduskomisjonile reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) kohta; arvamuse andmine EL asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad teenusekaubanduse lepingu läbirääkimistel; ülevaade 6. ja 7. septembril 2013 toimunud Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust (Gymnich) kohtumisest, kutsutud välisminister Urmas Paet; Balti Assamblee korralduse ettepanekud ja ülevaade töörühmas toimuvast;

õiguskomisjonis pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetluslikud otsused (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu menetluslikud otsused (441 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 23 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 251 põhiseaduspärasus) ning õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 2 loetletud ametiisikute poolt avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise arutamise algatamisest (ruum L 335);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigihangete korraldamine Viimsi vallas ja tema ühingutes“ arutelu (ruum L 333); kutsutud Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja asetäitja Kristel Mesilane, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ning Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 9.40 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia peaministri Bidzina Ivanishviliga.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Ivi Eenmaa raamatu “Elust paralleelmaailmades” esitlusel (Rahvusraamatukogu suur saal).

Riigikogu pressiteenistus
9. september 2013

 

Tagasiside