Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 6. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta. Seisukohad 8.-9. detsembril toimuval töö-, sotsiaalpoliitika-, tervishoiu- ja tarbijakaitsenõukogu kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE).

Maaelukomisjonis – seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE); taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE); elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE). Leedu Seimi (Vene-Saksa gaasijuhet puudutava) resolutsiooni tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE); Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (774 OE); Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (775 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (776 OE).

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005 – Vabariigi Valitsuse ettekanne, kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk. Järgnevalt arutusel Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia 2006-2009. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Margus Rava, sama osakonna 3. büroo (arengukoostöö) direktor Marje Sotnik ja atašee Priit Turk. Riigikogu otsuse “Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (782 OE). Järgnevalt arutusel Riigikogu rahvusvaheline poliitikakonverents ning Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide Gruusiale suunatud arengukoostööd koordineeriva Riigikogu töörühma moodustamine.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (716 SE); karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine; Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang. Vabariigi Valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE);õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE); Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE).

Üritused:

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub delegatsiooniga, mida juhivad Eesti-Soome Seltsi esimees Enn Anupõld ja Soome suursaadik Jaako Kalela. Kohtumisel antakse Riigikogule üle Urho Kekkoneni raamat Tamminiemist. Kell 17 osaleb Ergma Soome iseseisvuspäeva tähistamisel.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis kolmepäevase näitusmüügi Võrumaa valdade ning Võru linna käsitöömeistrite ja laste töödest.

Näituse avamisele eelneb kell Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumine parlamendis Kagu-Eestit esindavate Riigikogu saadikutega.

Kell 16.00 – monumendi “Eesti ema” maketi esitlus Toompea lossi kunstisaalis. Monumendi püstitamise idee tekkis kodanikualgatuse korras 2003. aastal, vastav töörühm moodustati Võrumaa Ühenduse Memento juurde. Üleriigilisele ideekavandi konkursile laekus 12 tööd. Monumendi lõpliku variandi väljatöötajaks sai Viljandi skulptor Peeter Leinbok.

Monument kujutab endast ema figuraalset kuju, mille plaanitav asukoht on Võrus Vee tänaval Kreutzwaldi pargi pikenduses.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside