Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad siseminister Ken-Marti Vaher narkovastase võitluse läbiviimise kohta ning mere- ja rannikureostustõrje võimekuse korraldamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; informatsioon Eesti EL-i Nõukogu eesistumise ettevalmistamisest, kutsutud riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei Eesti EL-i Nõukogu eesistumise projektijuht Piret Lilleväli;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); arutelu teemal: tuulikud kodumajapidamises – paigaldamise nõuete seadustamine; ettepanekute tegemine Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse ülevaade; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE) (ruumis L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning Euroopa Komisjoni teatise arutelu, milles käsitletakse meretranspordi põhjustatud heite lõimimist ELi kasvuhoonegaaside vähendamise poliitikasse, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.30 Eesti seisukohad EL-i Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; ettepanekud Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast Malis; kutse osalemiseks XXIX kõrgematel riigikaitsekursustel;

sotsiaalkomisjonis – ettepanekud riigieelarve kontrolli komisjonile;

väliskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatisele „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ seisukoha andmine; ülevaade 22. septembril toimunud Saksamaa üldvalimistest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige Andres Kasekamp; Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised – edasise töökava arutelu;

õiguskomisjonis pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE); korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Jaanus Tehveriga; laekunud deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.00 kohtumine Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni delegatsiooniga (konverentsisaalis); kell 13.30 – Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus“ arutelu (konverentsisaalis); istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Prantsusmaa suursaadiku Michel Rainerga.

Välislähetused

22.-23. september

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Lätis.

23.-24. september

Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb turismialasel kokkusaamisel Jurmala linnavalitsusega.

23. – 26. septembrini

Euroopa Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Georgia presidendivalimiste eelsel info kogumise missioonil Thbilisis.
 

 

Riigikogu pressiteenistus

22. september 2013

 

Tagasiside