Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra, arupärimistele vastamist ei ole kavandatud. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE);

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevuse ülevaade;

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 Euroopa Komisjoni teatise „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor“ arutelu ning arvamuse andmine väliskomisjonile; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 petitsiooni esitamist reguleeriva seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta  põhiseaduslikkuse järelevalve asjades;

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); Eesti Vabariigi Valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); ettepanekud riigieelarve kontrolli komisjonile;

väliskomisjonis – Eesti tegevuse ülevaade algaval ÜRO 68. Peaassambleel;

õiguskomisjonis perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 suveperioodil laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikontrolli 2014. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide arvandmete laekumisest teistelt deklaratsioonihoidjatelt;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 arutelu riigihangete korraldamisest kohalikes omavalitsustes; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (ruumis L333); istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.


Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga mälestustseremoonial holokaustiohvrite mälestuspaigas Kloogal.

Kell 12.30 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega.

Õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet esineb Kuressaare Gümnaasiumis lõpuklassidele demokraatia päeva raames.


Välislähetused

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Londonis Suurbritannia parlamendi alamkoja välisasjade komisjoni liikme Mike Gapes’iga ja välisministeeriumis Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektori Judith Gough’iga ja Lähis-Ida peadirektori David Quarrey’ga (13.-16.09).

 

Tagasiside