Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Vastamisel on kaks arupärimist

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastab Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Jarno Lauri arupärimisele nr 182 kaevandamislubade kohta Ida-Virumaal.

Arupärijad tunnevad muret Pandivere veekaitseala edasise saatuse vastu, mille põhjuseks keskkonnaministeeriumis menetletav kaeveluba Merko Kaevandused OÜle. Arupärijate väitel võib kaevandamisloa andmisel ohtu sattuda kogu Lääne- Virumaa inimeste joogivesi. Arupärijad küsivad ministrilt, miks ta lubab kaevandamist Pandivere veekaitseala all ja selle vahetus läheduses. Samuti päritakse, kas ministeerium on tellinud sõltumatu uuringu selle kohta, kuidas Lääne- Virumaal põlevkivi kaevandamine mõjutab sealsete elanike joogivee kättesaadavust ja kvaliteeti.

Kultuuriminister Raivo Palmaru vastab Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi ja Liina Tõnissoni arupärimisele nr 183 Pärnu vanalinna muinsuskaitseala kohta. Arupärijad tunnevad huvi, miks pole Pärnu muinsuskaitseala laiendatud Pärnu rannapargile ja kuurortpiirkonnale. Enam kui sada aastat tagasi istutatud Pärnu Rannapark ning selles asuvad ehituskunsti meistriteosed moodustavad arupärijate sõnul unikaalse tervikansambli, mis tuleks säilitada. Arupärijate väitel kaob koos nendele aladele väljastatud ehituslubadega võimalus esitada Pärnu ajalooline kuurordiansambel UNESCO World Heritage nimekirja kandidaadiks.

Arupärimised asuvad aadressil

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Pärast arupärimisi on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis –

Kell 13 – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval erakorralisel konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Osalevad sotsiaalminister Jaak Aab ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu kvaliteedi osakonna infrastruktuuri talituse peaspetsialist Diana Maurer.

Kell 14 – Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip. Ühisistung väliskomisjoniga. Ruum 241.

Keskkonnakomisjonis – arutusel Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu Euroopa angerjavarude taastamise kohta.

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade 2005. aasta põllumajanduse ja kalanduse toetustest.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel. Kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta” eelnõu (743 OE); Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (799 OE). Finantsperspektiivi 2007-2013 arutelu, ülevaate annab rahandusminister Aivar Sõerd.

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seadus eelnõu (758 SE); maaväe õhutõrje relvasüsteemi riigihange, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse §3 lg7 teise lause ja §7 lg1p3 sätete põhiseadusele vastavusest.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005 – Riigikogu väliskomisjoni ettekanne; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks; väliskomisjoni liikmete ettepanekud “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia 2006-2009” eelnõule.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Tomasz Chloń`iga.

Kell 13 – Eesti-Prantsuse sõprusrühm kohtub Prantsuse suursaasiku Chantal de Bourmont’ga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek avab Toompea lossi kunstisaalis Ülle Marksi näituse “Liikumine”.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 16.12) Strasbourgis Rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komitee (ECRI) 38. plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside