Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 1. töönädal 13. – 16. jaanuarini

Esmaspäev, 13. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung:

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts parvlaevaliikluse tuleviku kohta; sotsiaalminister Taavi Rõivas perearstisüsteemi, ajateenijate ravikindlustuse ja kiirabireformi kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi 2014. aasta I poolaasta seadusloome plaani arutelu; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni teemal; Eesti Linnade Liidu kiri hariduskulude kavandamisest 2014. aasta riigieelarves; Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine” eelnõu (529 OE); haridus- ja teadusministeeriumi 2014. aasta I poolaasta kavandatavad eelnõud, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

maaelukomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (544 OE);

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kaasajastatud makseteenuste kohta ja määruse eelnõu kaardimaksete vahendustasude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (534 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (540 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); riigikaitse arengukava mittesõjaliste valdkondade analüüs ja arengukava koostamine, kutsutud kaitseministeeriumi asekantsler Margus Pae; riigikaitsekomisjoni 2014. aasta töökava;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 põhiseadusele vastavuse kohta, kutsutud Töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – väliskomisjoni VII istungjärgu töökava arutelu; informatsioon Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad;

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: hinnangu kujundamine komisjonis algatatud avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise arutelu kohta (ruum L335);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13: ülevaade Riigikontrolli 2014. aasta tööplaanist, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ arutelu, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

Sündmused:

13.-15. jaanuarini on Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel Eestis visiidil Gruusia parlamendi esimees David Usupašvili koos saatva delegatsiooniga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia parlamendi spiikri David Usupašviliga.

Kell 14.20 – Gruusia parlamendi esimees David Usupašvili vastab ajakirjanike küsimustele Toompea lossi Valges saalis pärast sissekande tegemist külalisteraamatusse.

Alates 13. jaanuarist on avatud Andres Tarto aerofotonäitus „Kõrgelt leitud. Eestimaa mustrid ja kujundid“. Näitus räägib Eesti maastike erinevatest mustritest ja kujunditest, mida maa pealt näha ei saa (Toompea lossi 2. korruse fuajee).

Teisipäev, 14. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung:

Esimene lugemine – 2 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid:

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Ülikooli, ülevaade Tallinna Ülikooli õppe- ja teadustegevusest;

majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014-2020 kinnitamine” (560 OE); olukorrast reisirongiliikluses – probleemid ja lahendused, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Eesti Liinirongid AS-i juhatuse esimees Andrus Ossip;

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi otsuse nr 348 „Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine“ arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ja Vabariigi Presidendi Kantselei siseosakonna juhataja asetäitja Mall Gramberg; Riigikohtule arvamuse andmine tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 41 lõike 1 vastavuse kohta Põhiseaduse §-dele 12 ja 32; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (541 SE); arutelu vangide valimisõigusest;

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); Eesti seisukohad kaasajastatud makseteenuste direktiivi ja kaardimaksete vahendustasusid reguleeriva määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE), k
utsutud justiitsminister Hanno Pevkur; karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE).

Sündmused:

Kell 12 – Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Georgia parlamendi esimehe David Usupašviliga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme Erakooli 9. klassi õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne rahvusvähemuste ümarlaua jõulupeol (Estonia talveaed).

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Georgia parlamendi spiikri David Usupašviliga.

Kolmapäev, 15. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung:

Teine lugemine – 3 eelnõu: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: väärteomenetluse seadustiku eelnõu (500 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); Riigikogu otsuse „„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ heakskiitmine” eelnõu (553 OE).

Sündmused:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub uue Islandi suursaadiku Kristίn Aðalbjörg Árnadóttiriga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreniga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab tele- ja teatrikunstniku Gunta Randla näituse “Kõige suurem sõber”. Näitus osutab kunstniku loomingu märgilistele töödele nii fotos, videos, kostüümides kui nukukangelastes (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 14.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Ameerika Ühendriikide aseriigisekretäri asetäitja Frank A. Rose’ga (ruum L243).

Kell 15.10 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Valgevene asevälisminister Alena Kupchynaga (ruum L251).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees ja Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi patroon Laine Randjärv on Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi koosolekul.

Neljapäev, 16. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung:

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Uuesti arutamine – 1 eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus.

Kell 14 – komisjonides istungid:

majanduskomisjonis – Riigikontrolli aruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus“ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töögrupi poolt koostatud aruteludokumendi „Ettepanekud Eesti Vabariigi äriühingute valitsemise korraldamiseks“ tutvustus ja arutelu;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; informatsioon peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaministri välisnõunik Märt Volmer;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kiire elanike arvu kasvuga valdade tegevus ebaseaduslike uusehitistega (järelaudit)“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „ Riigi põhimaanteede renoveerimine“ otsus (ruum L 263);

Reede, 17. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 23.-24. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ja siseministeeriumi esindaja; Eesti seisukoha andmine EL-i direktiivi eelnõule makseteenuste kohta siseturul ja määruse eelnõule kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmused:

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Raplamaal ja kohtub kohalike elanikega Juuru Gümnaasiumis.

Välislähetused:

13. – 14. jaanuar
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar osaleb Euroopa Parlamentaarse Assamblee sotsiaaldemokraatide grupi koosolekul Oslos.

14. – 16. jaanuar
Majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo osaleb Briti saatkonna kutsel sotsiaalsete ettevõtete teemalisel õppereisil Edinburghis, Šotimaal.

16. – 19. jaanuar
Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioon külastab Berliinis toimuvat rahvusvahelist toidu-, põllumajandus- ja aiandusmessi Internationale Grüne Woche 2014, mille partnerriigiks käesoleval aastal on Eesti. Messi raames toimub tavapäraselt ka suur toidu ja põllumajanduse foorum Global Forum for Food and Agriculture (GFFA). Lisaks nimetatud foorumil osalemisele ja kohtumistele messil on komisjoni delegatsioonil plaanis külastada Saksa parlamenti ning kohtuda Bundestagi toidu-, põllumajandus- ja tarbijakaitsekomisjoniga. Delegatsiooni kuuluvad maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva ja liikmed Aare Heinvee, Aivar Kokk, Kalev Kotkas, Tiina Lokk-Tramberg, Meelis Mälberg, Priit Sibul ja Ester Tuiksoo.

16. – 20. jaanuar
Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär osaleb Berliinis toimuval rahvusvahelisel toidu-, põllumajandus- ja aiandusmessil International Grüne Woche 2014.

Riigikogu pressiteenistus
 

 

Tagasiside