Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu liikme Kalle Grünthali esitatud Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõuga (290 OE) soovitakse küsida Eesti Vabariigi kodanike seisukohta, kas president peab olema Eesti rahva poolt valitav.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kohtumine keskkonnaminister Tõnis Mölderiga; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE); 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks“ eelnõu (316 OE);

kultuurikomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; komisjoni kevadistungjärgu tööplaanist;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada“; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamisest;

rahanduskomisjoni videoistungil – krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – komisjoni kevadistungjärgu töökavast;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Riigikontrolli 25.11.2020 aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril, aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets (Riigikogu konverentsisaal).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside