Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maksusüsteem – kaos või kaalutlus“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Valitsuse algatatud 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (695 SE) muudetakse senise seniste vahendite jaotust, mis ei muuda riigieelarve mahtu. Iga ministeerium esitas oma valitsemisala puudutavad ettepanekud, kuhu oleks veel sel aastal tarvis vahendeid suunata. Kokku on siis eelarves 53 muudatust.

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) näeb ette kehtestada intensiivselt gaasi tarbivatele ettevõtjatele maagaasi soodusaktsiisimäär, mis on 11,30 eurot 1000 m3 kohta. 2019. aastal on maagaasi tavamäär  63,31 eurot 1000 m3 kohta. Soodustus ei laiene ettevõtjatele, kelle põhi- või kõrvaltegevusala on elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.

Aktsiisisoodustuse saamiseks peab ettevõtja gaasitarbimise intensiivsus olema energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele eelnenud majandusaastal keskmiselt vähemalt 13 protsenti või prognoositud intensiivsus järgmisel 12 kalendrikuul ületama 13 protsenti. aLihtsustatult näitab gaasitarbimise intensiivsus ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava maagaasi kogumaksumuse osakaalu loodud või loodavast lisandväärtusest.

Teise muudatusena näeb eelnõu ette jätta ära aastateks 2019 ja 2020 planeeritud alkoholi aktsiisimäärade tõus. Selle muudatuse eesmärk on vähendada täiendavat survet piirikaubanduse hoogustumisele ja sellest tulenevat aktsiisitulu alalaekumist.

Sotsiaalkomisjoni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) võimaldab vahetada terviseandmeid piiriüleselt digitaalselt. See puudutab nii raviandmeid kui ka retsepte. Nimetatud arendus ja seda toetav õigusruum võimaldavad edaspidi parema teenuse nii patsiendile kui ka tervishoiuteenuse osutajatele ja apteekidele.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis eesti keele majadest, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse, Narva eesti keele maja, Tallinna eesti keele maja, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ning Tallinna Linnavalitsuse esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, OÜ Innotrade Group, põllumeeste ühistu KEVILI ja OÜ Horticom esindajad;

majanduskomisjonis ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE);

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõude kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu – COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353;

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476 (1-2/18-512/4);

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; Eesti Haigekassa eriarstiabi riigihankest, kutsutud Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja riigihangete vaidlustuskomisjoni esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes – COM(2018) 317, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L332);

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: Eesti riigisisene koostöövõrgustik, Läti ja Rootsi valimiste praktika, Riigikogu roll küberturvalisuse tõstmisel, kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel ja Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus (videokonverents); 2019. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2018. aasta riigieelarve täitmisest, ülevaade „Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise hetkeseisust, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Okeaaniast.

Välislähetused

7. – 12. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ning liikmed Andres Herkel (8. – 10. oktoober) ja Jaak Madison (7. – 10. oktoober) osalevad ENPA 2018. aasta IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

8. – 9. oktoober
Riigikogu liige Artur Talvik kohtub Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

9. – 10. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) liige Oudekki Loone osaleb Euroopa Parlamendi (EP) majandus- ja rahanduskomisjoni riigipõhiste soovituste arutelul ning EP põhiseaduskomisjoni Euroopa tulevikuarutelude teemalisel kohtumisel Brüsselis Belgias.

9. – 12. oktoober
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb konverentsil World Knowledge Forum ja esineb konverentsil Global Blockchain Policy Conference Soulis Lõuna-Koreas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside