Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (297 SE) antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suurem paindlikkus hinnata valida aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud majandusaasta andmete alusel, siis eelnõuga saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat.

Suurem paindlikkus annab võimaluse pandeemiast tulenevaid või muudel põhjustel ajutisi majandusraskusi kogevatele ettevõtjatele täita suurema tõenäosusega aktsiisisoodustuse lävendkriteeriumid ning seeläbi vältida raskemal perioodil võimalikku aktsiisivahe tasumise kohustust.

Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „COVID-19 vaktsineerimise korraldamine“ arutelu. Ettekande teevad tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa esindaja Maivi Parv, Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ning Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige doktor Elle-Mall Sadrak.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) näeb ette tagada hooldekodukoht igale hädasolijale sõltumata tema enda ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

Selgituse kohaselt näeb lahendus ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hooldekodu hinnavahe on eelnõu järgi riigi ja omavalitsuse kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine jääb aga valitsuse ülesandeks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivse pöördumisest „Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“, kutsutud algatajad, Tartu Ülikooli, Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

kultuurikomisjoni videoistungil – peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevusest, kutsutud peaminister Kaja Kallas; meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), Kultuuriministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, Kultuuriministeeriumi tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks“, kutsutud Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE), audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“ ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu üleeuroopalise energiataristu (TEN-E) suuniste määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks“ eelnõu (319 OE), kutsutud esitajate, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA KredEx ning Riigikontrolli esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – teise pensionisamba fondimaksetest; kollektiivse pöördumise „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti väliskaubanduspoliitika prioriteetidest, 2. märtsil toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikust videokohtumisest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; 22. veebruaril toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist, Eesti ja Venemaa lepinguliste suhete hetkeseisust, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

õiguskomisjoni videoistungil – täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku İnan Özyıldıziga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside