Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise direktiivi ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta (COM(2022) 541, 540), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) (kohta COM(2023) 63), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Arenguseire Keskuse uurimissuunast „Õpetajate järelkasvu tulevik“, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

maaelukomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutusega, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus ning finantsjuht Ardo Nõmm;

majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; majandus- ja infotehnoloogiaministri plaanidest, sh Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitamine;

põhiseaduskomisjonis – ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus (746 UA), kutsutud presidendi õigusnõunik Hent-Raul Kalmo; arvamuse andmine Riigikohtule väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 23 lõike 5 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 36³ lõike 2 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles need sätted ei kohusta kinnipidamiskeskust tagama kinnipidamiskeskuses viibivatele isikutele ligipääsu internetile;

rahanduskomisjonis Eesti Panga 2022. aasta aruandest ja 2023. aasta prognoosist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

riigikaitsekomisjonis – Nursipalu harjutusvälja laiendamise plaanidest, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus Valdemar Saar ja Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja, kaasatud huvigruppide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal ja videosild).

väliskomisjonis – kell 13: 14. mail toimuvatest Türgi parlamendi ja presidendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Türgis Annely Kolk;

väliskomisjoni väljasõiduistungil kell 14: Välisluureameti tööst, julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureametis Tallinnas);

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni algatuse kohta: Nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Komisjonile luba osaleda Euroopa Liidu nimel läbirääkimistel terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 196) muutmise või selle lisaprotokolli üle seoses terrorikuriteo määratluse läbivaatamisega (COM(2023) 151), kutsutud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Lepp; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas politsei ja piirivalve seaduse § 114 lg 3 p 3 osas, milles see ei võimalda politseiteenistuses oleval inimesel minna väljateenitud aastate pensionile teatud vanuse ja staaži kombinatsiooni korral, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 10.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

Tagasiside