Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogus on esimesel lugemisel seitse ja teisel lugemisel üks eelnõu.

Esimesel lugemisel on:

  1. Riigikohtu esimehe algatatud Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (34 OE). Eelnõu näeb ette vabastada Jüri Ilvest kohtunikuametist alates 18. jaanuarist 2016 tema enda soovil seoses pensionile jäämisega.
  2. Riigikohtu esimehe algatatud Riigikogu otsuse “Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (35 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Paavo Randma Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2015.
  3. Keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (44 OE). Eelnõu järgi kutsutakse SA KIK nõukogust tagasi Aivar Kokk, Kalev Kotkas, Tõnis Kõiv ja Rein Randver ning nimetatakse nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Aivar Kokk, Valeri Korb, Kalvi Kõva ja Mati Raidma.
  4. Keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (45 OE). Eelnõu järgi nimetatakse RMK nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Andres Metsoja.
  5. Majanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (46 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Arengufondi nõukogusse Riigikogu liikmed Maris Lauri ja Jevgeni Ossinovski ning ettevõtluse ja üldsuse esindajatena Sven Papp ja Mart Einasto.
  6. Riigikogu liikmete Valeri Korbi, Mati Raidma, Kalvi Kõva, Andres Metsoja, Deniss Boroditši, Jevgeni Ossinovski ja Einar Vallbaumi algatatud Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE). Eelnõu näeb ette võimaldada ettevõtetel kaevandada alates 2009. aastal kehtestatud aastamäärast vähem kaevandatud põlevkivi varu tagantjärele.
  7. Keskerakonna fraktsiooni algatatud Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE), millega soovitakse lisada riigipühade hulka teine ülestõusmispüha. Eelnõu jõustumisel suureneks riigipühade arv Eestis kaheteistkümneni.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE), millega võetakse täielikult üle EL-i merestrateegia raamdirektiiv. See sätestab liikmesriigi kohustuse koostada merestrateegia, mille eesmärgiks on mereala hea seisundi saavutamine. Merestrateegia üks eesmärk on merekeskkonna seisundi parandamine..

Kultuuriminister Indrek Saar esitab Riigikogule „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ 2014. aasta täitmise aruande.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Maavarade Ühingu esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade kultuurilise mitmekesisuse valdkonna tegevustest, kutsutud kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed ja Eesti Rahvusringhäälingu esindajad (ruum L332);

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad; avatud külade päeva ja Eesti toidu kuu tutvustus, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Mihhail Stalnuhhin ja siseminister Hanno Pevkur;

majanduskomisjonis – Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, telekomi valdkond; pöördumine Suure-Jaani vallavalitsuselt; Tallinna autokoolidest; ettevalmistustest maapiirkondade jätkusuutlikuks arendamiseks, üheaegselt taastuva, sealhulgas bioenergia tootmise kasutuselevõtuks regioonides; HOTREC Hospitaly Europe arvamus hotellide käibemaksu kohta sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE);

põhiseaduskomisjonis – riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevusest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, informatsioon Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma, Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmete kohtumine Suurbritannia suursaadiku Christopher Holtbyga.

Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub AS Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Maarjo Mändmaa ja sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna kohalike omavalitsuste teenuste ja toetuste juhi Triin Raagiga varjupaigataotlejate majutuskeskuse olukorra teemal.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Suurbritannia suursaadiku Christopher Holtby vastuvõtul Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäeva auks.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside