Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu

Esimesel lugemisel Riigikogu täiskogus on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE), mis loob alused Eestis ravikindlustatud isikutele riigisiseselt kindlaks määratud ulatuses hüvitise saamiseks teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tarbitud tervishoiuteenuste, väljastatud retseptiravimite ja meditsiiniseadme kaardi alusel müüdud meditsiiniseadmete eest, samuti võimalused hüvitise saamise ja tervishoiuteenuste osutamise piiramiseks. Lisaks laiendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osalemise regulatsiooni apteegiteenuse osutamisele retseptiravimite väljastamisel ja meditsiiniseadmete müümisele meditsiiniseadme kaardi alusel. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevatest muudatustest teavitamiseks luuakse piiriüleste tervishoiuteenuste riiklik kontaktpunkt. Eelnõu loob samuti aluse väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitise maksmiseks kuna sotsiaalminister võib haigekassa nõukogu ettepanekul kehtestada määrusega loetelu tervishoiuteenustest ja selliste tervishoiuteenuste kulu hüvitamise korra, mida kindlustatud isikule on osutanud Eestis tegutsev haigekassa lepingupartner väljaspool ravijärjekorda. Juhtivkomisjonina on sotsiaalkomisjon teinud ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Samuti on esimesel lugemisel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), mille eesmärk on panna kohalikele omavalitsustele ja omavalitsusüksuste liitudele kohustus ning anda rahalised vahendid tegelemaks ettevõtluskeskkonna arendamise ja töökohtade loomisega oma territooriumil. Juhtivkomisjonina on maaelukomisjon teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.


Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 hallhülge ja viigerhülge kaitse tegevuskavade arutelu; keskkonnakomisjoni esimeeste kohtumine 24.-25. novembril Vilniuses;

kultuurikomisjonis – kell 14 kultuuriministeeriumi 2014. aasta eelarve eelnõu arutelu; ülevaade kultuuriministeeriumi 2013. a II poolaasta töökavadest; kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;

majanduskomisjonis – kell 14 – Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE); vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja EL-i konkurentsiõiguse rikkumise korral, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja EL-i konkurentsiõiguse rikkumise korral, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE); Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (484 OE);

rahanduskomisjonis – kell 14 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus – Rosimannus; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 avalik istung Lapse Huvikaitse Koja ja sotsiaalkomisjoni seminari vormis teemal „Kvaliteetne asendushooldus – Eestimaa inimressursi säilitamise üks eeldustest“ (konverentsisaal), programm veebilehel http://huvikaitse.ee/, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

väliskomisjonis – kell 14.00 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste jätkamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad; julgeolekuolukorrast Malis, kutsutud Kaitseväe esindaja;


Sündmused

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Võrumaa ettevõtlusseminaril teemal „Millised on tänase ja homse Euroopa ohud ja võimalused?“

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodanikuhariduse programmi Minu Riik nõukoja koosolekul.

Kell 19 – 20 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad ettevõtluskonkursside Ettevõtluse auhind 2013 ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2013 laureaatide väljakuulutamisel (Estonia kontserdisaal).

 

Tagasiside