Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) eesmärgiks on innustada omavalitsusi rohkem tegelema jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega. On oluline, et jäätmehoolduses rakendatavad meetmed toimivad ja toetavad säästlikku ressursikasutust, vähendavad jäätmete keskkonnamõju ning tagavad sel viisil puhtama elukeskkonna. Pidades silmas just puhast elukeskkonda, võib eeldada, et toimiv jäätmehooldus on rahva enamuse huvi ja õigustatud ootus. Jäätmete liigiti kogumine võimaldab edendada jäätmete ringlusse võtmist, kuna hoitakse ära jäätmete segunemine ning puudub vajadus nende hilisemaks lahutamiseks ringlusse võtmise eesmärgil. Ühtlasi tagatakse liigiti kogumisel ka teisese toorme parem kvaliteet ning ringlusse võtmise kasutegur. Need kohustused eeldavad, et kohalikud omavalitsused ja riik rakendavad asjakohaseid meetmeid, mis tähendab ümberkorraldusi jäätmevaldajate tegevuses. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada, et omavalitsuse territooriumil oleks jäätmevaldajatel selge kohustus jäätmeid sortida ja liigiti koguda ning elanikel oleks võimalus jäätmeid liigiti ka ära anda. Kavandatava muudatuse kohaselt antakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust jäätmehoolduse kulude osaliseks katmiseks teatud tingimustel.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE). Valitsusele tehakse ettepanek lahendada olukord, kus kaasomandi majandamisest tulenevate kulutuste mittekandmine osade korteriomandi omanike või valdajate poolt põhjustab olukorra, kus oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud isikute soojavarustatus ei ole talvisel perioodil tagatud. See põhjustab oma arved tasunud korteriomanike seisukorra halvenemise.

Valitsuse algatatud päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE). Senise päästeinfosüsteemi asemel asutatakse Päästeameti ülesannete täitmiseks päästeinfosüsteem ja Häirekeskuse ülesannete täitmiseks hädaabiteate menetlemise andmekogu. Alates 1. novembrist 2014 võtab häirekeskus numbril 112 vastu kõik kiirabi-, pääste- ja politsei hädaabiteated, kuid neid menetletakse erinevates infosüsteemides. Nüüd luuakse Häirekeskuse juurde infosüsteem, kus töödeldakse nii kiirabi-, pääste- kui politsei hädaabiteateid ning ühtses infosüsteemis hallatakse kõiki reageerimise ressursse. See tagab elutähtsa abi kiirema kohalejõudmise hädasolijani. Sellest eraldi jääb alles päästeinfosüsteem, mida edaspidi kasutab Päästeamet oma ülesannete tõhusamaks täitmiseks. Päästeamet võib lisaks hukkunute andmetele hakata koguma ka päästesündmusel vigastatute andmeid, samuti hakatakse päästeinfosüsteemi kandma tuleohutusalase nõustamise ja ennetustöö infot.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE) muudab alkoholiseaduses alkoholimüüki, alkohoolse toote esitlust ja alkoholimüügil ostja vanuse kindlakstegemist reguleerivaid sätteid. Seadust täiendatakse sätetega riikliku järelevalve tegemise tõhustamiseks ja seaduse nõuete kontrollimiseks kontrolltehinguga, et tagada alaealisele kehtestatud alkoholimüügi keelunõude senisest parem täitmine. Eelnõu muudab reklaamiseaduse alkoholireklaami sisu piiravaid sätteid, täiendab kohtade loetelu, kus alkoholireklaam on keelatud, täpsustab sätteid, mis piiravad alkohoolse joogi reklaamimist soodsa hinna abil ning tervisehoiatusele esitatavaid reklaaminõudeid.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühine avalik istung – arutelu kodanikuühiskonna arengust: vabakonna olulisus ühiskonna terviklikkuse hoidmisel, vabakonna roll innovatsioonis, vabaühendused võimekate muutuste juhtijatena, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, poliitikauuringute keskuse PRAXIS ja vabaühenduste liidu EMSL esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (285 OE), kutsutud eelnõu algataja esindajad Keskerakonna fraktsioonist, maaeluministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Riigi Infosüsteemi Ameti külastus;

sotsiaalkomisjonis – kell 16: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” elluviimine, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Helir-Valdor Seeder võtavad sõna Balti Assamblee 25. aastapäevale pühendatud postmargi esitlusel (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 18.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson peab Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringis loengu “Minutid enne USA uut ajajärku.”

Välislähetused

4. – 11. november
Riigikogu liige Külliki Kübarsepp osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlemisel.

6. – 12. november
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb 16. Aasia-Euroopa (ASEM) inimõiguste teemalisel seminaril “Persons with disabilities and human rights“ Pekingis, Hiinas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside