Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu menetleb kahte eelnõu, millest üks on teisel ja üks esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE), mille esimene lugemine lõpetati 2011. aasta 16. juunil. Riigikogu sotsiaalkomisjon esitas teist lugemist ette valmistades eelnõule muudatusettepanekud, mis puudutavad eelnõu sõnastust ja seaduse jõustumise aega. Pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele hakatakse eelnõu järgi maksma lapsetoetust kümnekordses lapsetoetuse määras. Pere esimesele ja teisele lapsele makstav lapsetoetus tõuseks eelnõu järgi kolm korda ja neile lastele hakatakse maksma lastetoetust kuuekordses lapsetoetuse määras.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (624 OE). Otsuse eelnõu näeb ette arvata sotsiaalministri ettepanekul nõukogu koosseisust välja Marelle Erlenheim ning nimetada uueks sotsiaalministeeriumi esindajaks nõukogus asekantsler Rait Kuuse. Tulenevalt seadusest moodustab hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu Riigikogu, millesse kuulub kuus Riigikogu liiget, üks haridus- ja teadusministeeriumi, üks kultuuriministeeriumi ja üks sotsiaalministeeriumi esindaja.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE);

majanduskomisjonis – ühistranspordi seaduse eelnõu (404 SE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE);

põhiseaduskomisjonis – Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud Riigikogu liige Lauri Vahtre ja justiitsministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE), kutsutud Riigikogu liige Andres Herkel ning justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine““ eelnõu (634 OE); sihtasutuse „Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ nõukogu Riigikogu poolsete liikmete nimetamine;

rahanduskomisjonis – Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE); koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad; Saksamaa ja Prantsusmaa ettevõtete strateegilise kauba tarnetest Venemaale;

väliskomisjonis – kohtumine Seto kongressi ja Setomaa valdade liidu esindajatega, kutsutud asjaomaste organisatsioonide esindajad ning Riigikogu Setomaa toetusrühma esimees Priit Sibul;

õiguskomisjonis kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Eesti kaubandus- ja tööstuskoja, Tööandjate keskliidu ning konkurentsiameti esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ümera lasteaia inimestega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunni Ehte humanitaargümnaasiumis.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb ajakirja Võšgorod 20. aastapäeva tähistamisel (konverentsisaal).

Välislähetused

6. – 8. aprill
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa parlamentide esimeeste kohtumisel Vilniuses.

6. – 11. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta ning liikmed Mailis Reps (5-11.04), Ester Tuiksoo ning Rait Maruste (6-10.04) osalevad ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis. Reps osaleb monitooringukomitee Ukraina raportöörina kiireloomulisel Ukraina arutelul 10. aprillil.

6. – 14. aprill
ENPA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis ja ENPA delegatsiooni koosseisus Makedoonia presidendi valimiste missioonil Skopjes. 9. aprillil toimuval osaistungil peab Hanson kõne küberjulgeoleku ja interneti teemalisel arutelul.

Tagasiside