Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (372 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja Mati Raidma ja nimetada tema asemele delegatsiooni liikmeks Toomas Vitsut ning delegatsiooni asendusliikmeks Urve Tiidus.

Riigikogu liikmete Madis Millingu, Andres Ammase, Martin Helme ja Igor Gräzini algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) näeb ette luua ERR juurde sõltumatu eetikanõukogu, mis ei kuulu ERR koosseisu, koosneb ajakirjandusega ja eetikaga professionaalselt mittetegelevatest, kõrge ühiskondliku tuntusega inimestest. Täna eksisteeriv eetikanõuniku ametikoht kaotatakse ja sellest vabanevad tehnilised funktsioonid antakse üle eetikanõukogu referendile, kes ei esinda ei eetikanõukogu ega selle seisukohti.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Kodanikuühiskonna Arengu kontseptsiooni arutelul esitatud ettepanekute arutelu; Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esitatud ettepanekute arutamine;

maaelukomisjonis – ülevaade kalandussektorist, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Toompuiestee 35);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (377 OE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja õiguskantsleri asetäitja-nõuniku kandidaat Heili Sepp; Riigikogu otsuse „Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine“ eelnõu (378 OE), kutsutud õiguskantsleri asetäitja-nõuniku kandidaat Olari Koppel; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 403 lg 4 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine Kõpu Vallavolikogu taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv RKLS ja KOKS muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelu, kutsutud Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Tervise Arengu Instituudi, sotsiaalministeeriumi, terviseameti, ravimiameti, haigekassa, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja kollektiivsete pöördumiste esitanute esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 6. veebruaril toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist, kutsutud välisminister Sven Mikser; Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu algatamine; väliskomisjoni otsus Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva delegatsiooni moodustamiseks;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Eesti Pangaliidu esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 172 lõike 8 põhiseadusepärasusest.

Sündmused

Kell 11.40 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kanada, Venemaa ja Arktika analüütiku Todd MacDonaldiga.

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja aseesimees Jaak Madison kohtuvad Euroopa Põhiõiguste Ameti direktori Michael O´ Flahertyga.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsoni autasustamine Prantsusmaa riikliku teeneteordeni ohvitserijärguga (Prantsusmaa suursaadiku residents).

Välislähetused

5. – 7. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb George C. Marshallli Keskuse seminaril “Põhjala ja Arktika geopoliitiline julgeolek” Garmisch-Partenkirchenis, Saksamaal.

7. veebruar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on kohtumistel Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ning Euroopa Nõukogu eesistuja Donald Tuskiga Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside