Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on kaks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), mille eelnõu peamine eesmärk on lihtsustada ametiisiku huvide deklareerimist.

Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), mis muudab seaduse võõrliike käsitlevaid sätteid. Rakendatakse Euroopa Liidu õigusest tulenevaid reegleid, et vältida looduslikku tasakaalu ohustavate liikide sissetoomist. Keskkonnaamet määratakse Eestis asutuseks, kellel on õigus välja anda lubasid võõrliikide pidamiseks, aretamiseks või kasutamiseks, samuti impordiks, nende vedamiseks ja transiidiks. Keskkonnaamet tegeleb sarnaste ülesannetega ka praegu. Eelnõu näeb ette suurendada võõrliikide kasutamisnõuete rikkumise eest juriidiliste isikute trahvimäära 32 000 euroni. Käesoleval ajal kehtib kümme korda väiksem trahvimäär 3200 eurot.

Esimesel lugemisel on kolm eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Panga reservkapitali suurendamine” eelnõu (183 OE), mille eesmärgiks on võimaldada Eesti Pangal jätkata reservkapitali suurendamist 200 miljoni euro võrra, st 300 miljoni euroni.

Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE), mis näeb ette siduda riikliku vanemahüvitise saamine lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), mis näeb ette luua tarbijale võimalus negatiivses majanduslikus olukorras anda krediidiandjale või krediidivahendajale üle tagatisena märgitud vara selliselt, et üleantav vara kataks võetud krediidiga seotud olemasolevad ja tekkida võivad kulutused.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu teemal: mesilased ja pestitsiidid, kutsutud Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi, Eesti Meetootjate Ühenduse, Maaülikooli, Tehnikaülikooli, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – ülevaade üldhariduse rahastamise erinevatest mudelistest, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELKS) esindajatega;

majanduskomisjonis – ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muudatuste algatamise arutelu; meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus – Tööstuskoja esindajatega; riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE);

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ja riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; ülevaade 10.-11. veebruaril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja NATO Varssavi tippkohtumise ettevalmistamine, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

Tallinna Sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama endise nõukogu esimehe ja AS Tallinna Sadama auditikomitee esimehe kuulamine nõukogu ja auditikomitee tööga seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 13-14 – avalik arutelu teemal “Rändekriisi mõjud Eestile ja Euroopale“, paneeldiskussioonis osalevad rahvastikuteadlane Allan Puur, riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Spordiselts Jõud juhatuse koosolekul.

Välislähetused

7. – 9. märts

Riigikogu liige Jaak Madison tutvub immigratsiooni kriisist tulenevate probleemidega Lesbose saarel Kreekas.

9. märts

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside