Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (344 SE) kõrvaldatakse viimastel valimistel e-hääletamise regulatsioonis ilmnenud kitsaskohad, millele on tähelepanu juhtinud Riigikohus. Läbipaistvuse suurendamiseks tuuakse eelnõu kohaselt seaduse tasemele seni Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) otsustega kehtestatud regulatsioon.

Põhiseaduskomisjon viis teiseks lugemiseks eelnõusse muudatuse, mille kohaselt jääb VVK-le õigus kehtestada oma otsusega elektroonilise hääletamise tehnilised nõuded, kuivõrd e-hääletamise korraldus võib aja jooksul muutuda. Muudatuse kohaselt kehtestab VVK oma otsusega ka valija tuvastamiseks kasutatavad e-identimise süsteemid. See loob tulevikus hääletajatele võimaluse end Smart-ID abil tuvastada. Praegu on e-hääletamiseks vaja turvalist internetiühendusega arvutit ja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-IDd.

Samuti tegi komisjon eelnõusse muudatuse, millega sätestatakse selgelt võimalus kasutada edaspidi valimistel m-hääletamist. Muudatuse kohaselt hindab tehniliste lahenduste sobivust VVK enne iga valimist ning määratleb kasutatavad operatsioonisüsteemid oma otsusega. Eelnõus täpsustatakse, et valijarakendus luuakse eelkõige levinumatele arvuti operatsioonisüsteemidele ja kontrollrakendus levinumatele mobiilseadmete operatsioonisüsteemidele, viimastele võib eelnõu kohaselt luua ka valijarakenduse.

Nii Smart-ID kasutamist kui ka m-hääletamist võimaldavad muudatused on kavandatud jõustuma oktoobris, seega juuni algul toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel neid võimalusi kasutada veel ei saa.

Lisaks täpsustab eelnõu riigi valimisteenistuse ülesandeid ja vastutust valimistega seonduvate infosüsteemide arendamisel ja haldamisel, samuti sätestatakse seaduses Riigi Infosüsteemi Ameti roll. Valimisteenistusel on eelnõu kohaselt õigus kaasata valimiste infosüsteemi ning elektroonilise hääletamise süsteemi arendamise, haldamise ja majutuse korraldamisse ning nende infosüsteemide küberturvalisuse tagamisse ka teisi pädevaid asutusi ja isikuid.

Teine lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE), millega tehakse tänavusse riigieelarvesse muudatused, et tõsta õpetajate palga alammäär 1803 eurolt 1820 eurole. Selleks suunatakse riigieelarves kohaliku omavalitsuse toetusfondi 9,27 miljonit eurot. Õpetajate palga alammäärale lisandub 20 protsenti diferentseerimise osa. Kokku kasvab õpetajate palga arvestuslik keskmine 6,6 protsenti 2184 eurole.

Õpetajate palgalisaks vajalik raha leiti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi eelarvest. Riigieelarve kogumahtu ei muudeta.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Kultuurikomisjoni esitatud „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ eelnõuga (410 OE) tehakse valitsusele ettepanek leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks. Eelnõu järgi peaks valitsus vaatama üle loodus- ja muinsuskaitselised piirangud, mis välistavad rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamise.

Viimati väljendas Riigikogu oma tahet rajada uus ooperiteater 13. septembril 2021. aastal, mil võttis vastu otsuse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea kohta, kus rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus kinnitati ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitisena.

Eestis pole teatrisaali, mis oleks projekteeritud ja ehitatud ooperisaaliks. Praegune Estonia teatrisaal ehitati sõnateatri vajadusi silmas pidades ning sel on olulised puudused muusikateatri vaatest. Rahvusvaheliste ooperi- ja balletietenduste jaoks vajaliku suurusega saal võimaldaks tuua lavale ka laiemat huvi tekitavaid teoseid ning võtta vastu tippkollektiivide külalisetendusi.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil – riikliku metsade inventeerimise statistilisest valikmeetodist, kutsutud Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja agentuuri metsaspetsialistid (katseala Harjumaal);

kultuurikomisjonis – alusharidusseaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (404 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele taastada noorte koolispordi toetus“ eelnõu (405 OE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kollektiivsest pöördumisest „Lõpetame kanade puurispidamise Eestis, kutsutud Eesti Maaülikooli esindaja;

rahanduskomisjonis krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE); kollektiivsest pöördumisest „Peatame Kopli päästekomando sulgemise!“; OECD raportist, kutsutud OECD majandusosakonna esindaja Luiz De Mello;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Riigikantselei valitsuskommunikatsioonist, kutsutud Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor Rasmus Ruuda (Riigikantselei);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja arvamused esitanud huvigruppide esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Sündmus

Kell 11 – väliskomisjoni ja Eesti-Iisraeli parlamendirühma liikmed osalevad kohtumisel Iisraeli pantvangide ja ohvrite pereliikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 15.45 – rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ja aseesimees Maris Lauri ning majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ja liige Andres Sutt saavad ülevaate OECD raportist. Raportit tutvustavat OECD delegatsiooni juhib OECD majandusosakonna esindaja Luiz De Mello (ruumis L342).

Välislähetused

6.–10. mai
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb ÜRO korraldataval humanitaarkriisidega toimetuleku aastaüritusel HNPW (Humanitarian Network and Partnership Week) Genfis Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside